Sağlık Meslek Mezunları Yok Sayılamaz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Yüzbinlerce Sağlık Meslek Lisesi mezunu gencin hakkı bakanlığın yanlış atama politikasının kurbanı oluyor.

4 yıl mesleki eğitim alan ve yıllardır atama hayali kuran binlerce insanın emeği ve hakkı biranda göz ardı ediliyor.

İnsanların gördüğü eğitim sonucunda, bu kişi bu mesleği icra etmeye hak kazanmıştır anlamına gelen diplomalarının görmezden gelinmeye çalışılmasını anlayabilmek mümkün değildir.

Sağlık Meslek Lisesi mezunlarına nazaran eşdeğer  lisans bölümleri mezunlarına atamalarda verilen kadro sayılarındaki müthiş orantısızlığa mimarlık edenler, büyük bir hakkaniyetsizliğin vebalinide sırtlanmışlardır.

Lisans programları mezunları ile Sağlık Meslek mezunlarının kıyasa konularak bu haksız durumun atama politakasına yansıtılması Sağlık Meslek Liselerinin kuruluş amacına aykırıdır.

İçinde bulunduğumuz dönem şartlarında üniversite okuma imkanları ile geçmiş yıllardaki üniversite okuma imkanlarının aynı olmadığınıda ilgili makamlara hatırlatmak isteriz.Meslek Liselerini tercih eden birçok vatandaş zaten dar gelirli ailelerin çocukları olmaları dolayısıyla bu yolu tercih etmişlerdir.

Özetle devletimizin bizlere aldığımız eğitim sonucunda verdiği diplomaları hiçkimsenin işlevsizleştirmesine göz yummayacağız.

Uygulanmak istenen bu haksız atama politikası sonucunda bizlerin ve bizleri binbir zorlukla yetiştiren ailelerimizin de hiçe sayılarak mağdur edildiğini belirterek, ilgilileri bu adil olmayan atama politikası konusunda tekrar düşünmeye davet ediyoruz.