ปิดแคมเปญรณรงค์

Revote to Embrace Gender Equality in the Royal Bangkok Sports Club membership structure.

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 51 คน


The original Gender Equality Proposal vote on September 12, 2017 was a failure in communication as many RBSC members were not even aware there was a vote.

A Revote to Embrace gender equality in Membership structure should be held with announcements through more effective communication channels with a longer period for voting. Pippa กำลังรอให้คุณช่วย

Pippa Thanarat อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«RBSC General Committee: Revote to Embrace Gender Equality in the Royal Bangkok Sports Club membership structure.» คุณสามารถร่วมกับ Pippa และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 50 คน ได้แล้วตอนนี้เลย