Petition Closed

MENGGESA KERAJAAN MEMBINA HOSPITAL DAN MENAIKTARAF KLINIK DI DAERAH PUTATAN

This petition had 14 supporters


Dengan membina hospital punuh kerajaan di daerah Putatan, ia akan dapat membantu mengurangkan kesesakan pengunjung dan membolehkan kerajaan memberi perkhidmatan kesihatan yang lebih baik untuk penduduk Putatan dan daerah sekitarnya.

Klinik yang sedia ada haruslah dinaiktaraf supaya dapat memberi perkhidmatan kesihatan yang baik kepada penduduk setempat sementara menunggu Hospital penuh siap di Daerah Putatan.

Akibat dari penambahan bilangan penduduk dan kehadiran pesakit dari luar daerah putatan ke klinik putatan menyebabkan klinik sedia ada tidak mampu untuk menampung bilangan pesakit dan pengungjung yang datang untuk mendapatkan rawatan.

Adalah sebagai tugas dan tanggungjawap Kerajaan Pusat untuk memberi perkhidmatan kesihatan yang baik kerana ia termaktub dalam perjanjian malaysia 1963 dan tanggungjawap sosial ini haruslah ditunaikan tanpa kompromi.

 Today: Mohammad is counting on you

Mohammad Firdaus needs your help with “RAKYAT PUTATAN : MENGGESA KERAJAAN MEMBINA HOSPITAL DAN MENAIKTARAF KLINIK DI DAERAH PUTATAN”. Join Mohammad and 13 supporters today.