Azərbaycanda imkansız ailələrə təhsil haqqi ləğv olunsun!

Azərbaycanda imkansız ailələrə təhsil haqqi ləğv olunsun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Rahil Mehraliyev tarafına Rahil Mehraliyev bu kampanyayı başlattı

Azərbaycanda imkansız ailələr üçün təhsil haqqi ləğv edilsin

Hər bir tələbə təqaüdlə təmin olunsun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.