อยากให้ Ragnarok M: Eternal Love SEA ขยายเซิฟเวอร์เพื่อรองรับกิลด์วอร์ WOE และ WOC

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากผู้เล่นประสบปัญหาเข้า WOC ไม่ได้ เข้าได้ไม่พร้อมกัน ทำให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบกันใน WOC จึงอยากขอความกรุณาขยายเซิฟเวอร์เพื่อรองรับผู้เล่น WOC ให้สามารถเข้าเล่นได้อย่างพร้อมเพียงกัน