Petición cerrada

Rafel Bosch. Conseller d'Educació i Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears: Defensar el model educatiu del CEIP Na Caragol

Esta petición ha conseguido 1.585 firmas


A causa de la denúncia d’una família del CEIP Na Caragol per la forma en que l’escola tracta l’ensenyament del castellà als seus fills i amb el rerefons de la LOMCE, també anomenada llei Wert, i el Decret integral de Llengües, un grup de famílies, a les que amb posterioritat s'ha afegit l'AMIPA del centre, creiem oportú defensar el model educatiu que l'escola Na Caragol ha duit a terme amb èxit al llarg dels darrers vint-i-cinc anys.
La nostra llengua no és únicament un vehicle de comunicació sinó que és molt més, tal com es recull al preàmbul del nostre Estatut d’Autonomia “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat”.

Creiem sincerament que el català no divideix, sinó que justament fa tot el contrari: gestiona tota la diversitat lingüística que hi ha al nostre poble i fa compatibles les diferents identitats d'origen amb una identitat compartida, integrant en el nostre poble tots els que hi habitam, indiferentment de la nostra procedència.

Els que signam aquest text estam convençuts que la immensa majoria de les famílies de la nostra escola, en escolaritzar els nostres infants, ho hem fet precisament tenint en compte el projecte educatiu i lingüístic que aquesta escola té des de fa més de vint-i-cinc anys, que no vol segregar els seus alumnes per llengua, i que tants bons resultats ha donat, comprovables no només en els nostres ex-alumnes, sino en tots els alumnes escolaritzats en un sistema d’immersió, que converteix tots els infants, de qualsevol procedència, en persones bilingües -amb perfecte coneixement del castellà-, i els dóna un avantatge comparatiu respecte als infants monolingües i a la vegada facilita l’aprenentatge de terceres llengües (l’informe PISA 2009 de l’OCDE així ho avala).

Volem donar suport als mestres de la nostra escola, que darrerament han estat tatxats de desvergonyits i mal tractadors d’infants, afirmacions que per a nosaltres són falses, infames i oportunistes. Res més enfora de la realitat, les i els mestres de na Caragol, i de forma general el personal educatiu, són professionals d’un gran nivell què, amb recursos a dia d’avui més que limitats, treballen per un ensenyament públic i de qualitat, i tracten els nostres fills amb tot l’amor amb què nosaltres també els tractam.Hoy: Grup Families cuenta con tu ayuda

Grup Families Na Caragol necesita tu ayuda con esta petición «Rafel Bosch. Conseller d'Educació i Cultura i Universitat del Govern de les Illes Balears: Defensar el model educatiu del CEIP Na Caragol». Únete a Grup Families y 1.584 personas que ya han firmado.