Petition Closed

Dość! Koniec pompowania miejskiej kasy w Śląsk Wrocław!

This petition had 52 supporters


Żądamy natychmiastowego zaprzestania finansowania WKS Śląsk Wrocław SA z pieniędzy mieszkanek i mieszkańców Wrocławia! Dość tego!

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni Miejscy Wrocławia!

Po raz kolejny nie stanęliście w swoich decyzjach na wysokości zadań, które ciążą na Was, jako naszych przedstawicielach.

Nasze miasto nie jest oazą szczęśliwości, w której perfekcyjnie działa komunikacja miejska, bez problemu i bezpłatnie dostępne są żłobki i przedszkola. Nadal istnieje realny problem smogu (m. in. dlatego, że nie wymieniliśmy jeszcze wszystkich pieców), nie istnieje wystarczająca liczba domów kultury, świetlic i centrów seniora, nie jest zabezpieczona czystość i bezpieczeństwo, a przestrzeń miejska nie jest przyjazna i dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Jaki jest więc powód, aby występować z pomysłem kolejnego przeznaczania naszych, miejskich pieniędzy na zbędny luksus w postaci kosztującego koszmarne kwoty klubu piłkarskiego?

Tylko prosimy, darujcie sobie wywody o znaczeniu sportu. Jeśli jest taki ważny, to dofinansujcie zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży, a najlepiej wszystkich mieszkańców! Mamy dość słuchania o konieczności wydawania kolejnych MILIONÓW złotych z miejskiej kasy ze względu na opowieści o hipotetycznej przyszłej sprzedaży klubu, na którym zależy Wam bardziej, niż na prawdziwych potrzebach mieszkańców Wrocławia. O tym, że to jest ostatni raz. O złych i dobrych momentach, o tym, że to nie jest takie proste, a my - jak zwykle - czegoś nie rozumiemy.

DOŚĆ. My wszystko rozumiemy. Waszą decyzję o wydaniu naszych pieniędzy na utrzymanie Waszego hobby naszym kosztem traktujemy jako wyraz lekceważenia i pokaz siły. I żądamy jej natychmiastowej zmiany.Today: #DziewczynyDoWyborów is counting on you

#DziewczynyDoWyborów needs your help with “Rada Miejska Wrocławia: Dość! Koniec pompowania miejskiej kasy w Śląsk Wrocław!”. Join #DziewczynyDoWyborów and 51 supporters today.