COVID-19 aðgerðapakki: Borgaralaun á Íslandi Universal Basic Income in Iceland

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Við undirrituð skorum á íslensk stjórnvöld að tryggja skilyrðislausa grunnframfærslu allra landsmanna.


[English below] 


Vegna þeirra einstöku aðstæðna sem skapast hafa í samfélaginu vegna COVID-19 heimsfaraldursins stöndum við frammi fyrir stórauknu atvinnuleysi á Íslandi á komandi árum. Ferðamannaiðnaðurinn er allt að því horfinn og það mun taka aðrar atvinnugreinar langan tíma að taka aftur við sér. Tugþúsundir íbúa landsins verða án atvinnu á næstu árum. Á sama tíma er því spáð að tækniframfarir og aukin sjálfvirknivæðing fjórðu iðnbyltingarinnar muni á næstu áratugum þurrka út fjölmörg af þeim störfum sem við þekkjum í dag.


Hvað á allt þetta atvinnulausa fólk að taka sér fyrir hendur?


Í stað þess að ríkið dæli peningum inn í fyrirtæki og atvinnurekstur sem mun ekki endilega skila sér í tekjum fyrir samfélagið á komandi árum teljum við réttara að hlúa að borgurum landsins. Með innleiðingu Borgaralauna gefum við einstaklingum færi á að virkja eigin sköpunarkraft og vinna að nýjum lausnum í þessu breytta efnahagslega umhverfi. Með skilyrðislausri grunnframfærslu er tryggt að allir borgarar landsins hafi jafnan grundvöll til að skapa sér nýja framtíð, endurhugsa sína eigin hæfileika, getu og drauma.


Við skorum á Ríkistjórn Íslands að taka til umfjöllunar á Alþingi skilyrðislausa grunnframfærslu allra landsmanna.

 

*Félag Borgara eru hagsmunasamtök borgara og þrýstihópur um Borgaralaun á Íslandi.

 

◯    ◯    ◯

 

We the undersigned, call upon the Icelandic government to ensure Unconditional Universal Basic Income for all citizens of Iceland.


Due to the unprecedented circumstances that have formed by the COVID-19 pandemic, the citizens of Iceland are facing severe unemployment in the coming years. The tourist industry has been devastated and it will take years for other industries to recover. Tens of thousands of citizens will be unemployed in the coming years. In addition to the immediate crisis, technological advances and increased automation of the 4th Industrial Revolution will wipe out many of the jobs known today over the next few decades.


What should all these unemployed people do?


Instead of injecting money into businesses that may not necessarily generate revenue for society in the coming years, we the undersigned think it is more appropriate that the government of Iceland supports their citizens directly. We propose the introduction of Unconditional Universal Basic Income, to ensure that individuals will be given the opportunity to harness their own creativity and work on new creative solutions in a changed economic environment. With Unconditional Universal Basic Income, it is secured that all citizens can have the same basis for creating a new future, rethinking their talents, abilities and dreams.


We call upon the Icelandic government to ensure Unconditional Universal Basic Income for all citizens of Iceland.


Mynd eftir / image credit: Styrmir Örn Guðmundsson