Svar på hvorfor rådmannen i Østre Toten skal ha lønn for avgått stilling

Svar på hvorfor rådmannen i Østre Toten skal ha lønn for avgått stilling

Started
5 December 2019
Petition to
Rådmannen i Østre Toten and 1 other
Signatures: 50Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Siv Bjørnerud

Vi krever svar på hvorfor kommunen har gått med på avtale om at rådmann Aslaug Dæhlen skal beholde millioninntekt i 3 år etter at hun forlater sin stilling. Ordføreren i Østre Toten har uttalt at hun ønsker å gå av med pensjon. Ut over det har kommunen åpenbart blitt pålagt å ikke uttale seg om avtalens innhold. Dæhlen står imidlertid fritt til å søke nye jobber.

Det er kjent at Dæhlen er øverste ansvarlige for vann- og avløpsskandalen i Østre Toten. Skandalen ble kjent høsten 2019, og består i kostnadsoverskridelser på over hundre millioner i følge lokale medier. Denne regningen må kommunen ta, og signalene om nedskjæringer i skole, eldreomsorg og forebyggende arbeid er allerede tydelige.

Med den informasjonen som foreligger fremstår det derfor direkte smakløst at kommunen skal betale rådmannen lønn i millionklassen etter at hun har gått av. Og det fremstår regelrett umoralsk av rådmannen å faktisk takke ja til å motta disse pengene.

Topplederstillinger medfører stort ansvar. Så stort at man i mange tilfeller kan forsvare at toppledere skal lønnes godt. Men ved å takke ja til slike stillinger må man også være inneforstått med rekkevidden av ansvaret man besitter.

Totninger flest er staute arbeidsfolk. Og vi roper sjeldent veldig høyt. Men millionlønna rådmannen har sagt seg villig til å motta er innbyggernes penger. De skal til våre skoler og våre eldresentre. Ikke i lomma til rådmannen fordi hun ønsker å pensjonere seg. Ikke som klapp på skuldra for de hundremillionene som skal spares inn igjen. 

Si beklager, takk nei til pengene og pensjoner deg sånn som alle andre, rådmann. Det er å ta ansvar. Det er moral.

Support now
Signatures: 50Next Goal: 100
Support now

Decision-Makers

  • Rådmannen i Østre Toten
  • Østre Toten kommune