Petition Closed

Të rrikthejm K.F.Bashkimin

This petition had 61 supporters


Përmes këtij peticioni ne dëshirojm që të ngritim vetëdijën e qytetarëve se kemi nevoj për klubin ton të zemrës, krenarin e qytetit ton. 
Nënshkruani këtë peticion me shpres që të ndikojm që dikush ta merr përsipër inciativën për të rikthyer krenarin e Kumanovës.Today: Zenel is counting on you

Zenel Miftari needs your help with “Qytetarët e qytetit të Kumanovës: Të rikthejm K.F.Bashkimin”. Join Zenel and 60 supporters today.