Petición cerrada

BOMBERS PER LA CONVIVÈNCIA

Esta petición ha conseguido 313 firmas


(Català)

 200  bombers de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament , aliens a cap organització política i social , signem un manifest en defensa del diàleg i la convivència i contra la utilització partidista de la nostra imatge corporativa.Si vols adherir-te signe el manifest.               

 

                               BOMBERS PER LA CONVIVÈNCIA


Catalunya es troba en una situació política excepcional. En els darrers dies hem vist com un conflicte polític ha esdevingut un conflicte social greu com a conseqüència de l'actuació desproporcionada i injustificada dels cossos de seguretat de l'Estat. Els Bombers hem patit al llarg de la nostra història les agressions policials i el maltracte institucional, i la condemnem amb duresa vingui d'on vingui, i més si és sobre població civil en  pau.

Aquests darrers dies hem vist com molts bombers de Catalunya posàvem la nostra imatge corporativa al servei de les diferents manifestacions que s'han fet a reu del territori i fins i tot assumint  feines que no ens pertocaven.

Tot i semblar que la participació en les diferents manifestacions podia ser espontànies i neutrals, des de molts sectors de la societat s'han interpretat com a col.laboracions manipulades, partidistes, institucionalistes i dirigides per agents aliens als bombers  amb una clara responsabilitat en el conflicte polític.

Els bombers som un col·lectiu plural a imatge i semblança de la societat al servei de la qual estem. Ara per ara aquesta  societat sembla dividida en dos bàndols que s'aixopluguen sota dues banderes enfrontades i de difícil reconciliació. Aquesta realitat, que no es percep per igual a tot el territori, es fa més significativa a  zones de les  regions metropolitanes on ja s’han enregistrat situacions de rebuig i amenaces cap als bombers  per part d’un sector de la ciutadania.

Les revolucions necessiten  l'autoritat ètica i  moral dels més febles i vulnerables i ara per ara aquests, solament  llueixen la bandera de la injustícia social i no estan en cap dels dos bàndols.

La imatge corporativa dels bombers s'ha posat sempre al servei dels drets dels treballadors, en defensa dels més febles i ha estat paradigma de la cohesió social. Cohesió social que es pot posar en perill els dies vinents i que els bombers hem de contribuir a enfortir-la i defensar-la.

Els bombers som servidors públics i per tant quan fem servir la nostra imatge en públic ens devem a TOT el poble  de Catalunya sense cap distinció de classe, condició ni ideologia.

Els sotasignats demanen a les entitats socials que deixen d’utilitzar la nostra imatge pels seus fins partidistes.

Demanen a l’administració que deixi d’atiar i incentivar  aquesta escalada de manifestacions col·lectives que no fan més que malmetre  la convivència.

Demanem que s'aturin les consignes i símbols partidistes als parcs i vehicles, que es deixin de fer servir recursos públics (vehicles, instal·lacions, epi s,etc) a les manifestacions i que ningú s'apropiï del nom i la imatge dels bombers per prendre partit en un conflicte legítim però que divideix a la societat.

Els  membres dels Cossos de  Bombers hem de preservar la nostra identitat respectant la pluralitat interna i social, el lliure pensament i l’esperit crític,  exercint la nostra autonomia davant d'ingerència d'agents externs i defensant a TOTA la societat Catalana per igual i si cap, més als més vulnerables, cercant l’interès col·lectiu per sobre de l’individual i partidista.

 

BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i AJUNTAMENT DE BARCELONA.

 

(Castellano)

Un grupo de 200  Bomberos de la Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento firmamos este manifiesto a favor del diálogo y la convivencia y en contra de la utilización de nuestra imagen corporativa con fines partidistas.Si quieres adherirte por favor firma el documento.

Gracias.

                  

                                BOMBEROS POR LA CONVIVENCIA

 

Cataluña se encuentra en una situación política excepcional. En los últimos días hemos visto como un conflicto político ha derivado en un conflicto social grave como consecuencia de la actuación desproporcionada e injustificada de los cuerpos de seguridad del Estado. Los Bomberos hemos sufrido a lo largo de nuestra historia las agresiones policiales y el maltrato institucional y la condenamos con dureza venga de donde venga y más si es sobre población civil en  paz.

Estos últimos días hemos visto como muchos bomberos de Cataluña poníamos nuestra imagen corporativa al servicio de las diferentes manifestaciones que se han hecho en el territorio e incluso asumiendo  trabajos que no nos correspondían.

A pesar de parecer que la participación en las diferentes manifestaciones podía ser espontánea y neutral, desde muchos sectores de la sociedad se han interpretado como colaboraciones manipuladas, partidistas, institucionalizadas y dirigidas por agentes ajenos a los bomberos  con una clara responsabilidad en el conflicto político.

Los bomberos somos un colectivo plural a imagen y semejanza de la sociedad al servicio de la cual estamos. Hoy por hoy esta  sociedad parece dividida en dos bandos que se guarecen bajo dos banderas enfrentadas y de difícil reconciliación. Esta realidad, que no se percibe por igual en todo el territorio, se hace más significativa en  zonas de las  regiones metropolitanas donde ya se han registrado situaciones de rechazo y amenazas hacia los bomberos  por parte de un sector de la ciudadanía.

Las revoluciones necesitan  la autoridad ética y moral  de los más débiles y vulnerables y hoy por hoy estos, solamente  lucen la bandera de la injusticia social y no están en ninguno de los dos bandos.

La imagen corporativa de los bomberos se ha puesto siempre al servicio de los derechos de los trabajadores, en defensa de los más débiles y ha sido paradigma de la cohesión social. Cohesión social que se puede poner en peligro los próximos días y que los bomberos tenemos que contribuir a fortalecerla y defenderla.

Los bomberos somos servidores públicos y por lo tanto cuando usamos nuestra imagen en público nos debemos a TODO el pueblo  de Cataluña sin ninguna distinción de clase, condición ni ideología.

Los abajo firmantes pedimos a las entidades sociales que dejen de utilizar nuestra imagen para sus fines partidistas.

Pedimos a la administración que deje de incitar y consentir esta escalada de manifestaciones colectivas que no hacen más que malograr  la convivencia.

Pedimos que se quiten las consignas y símbolos partidistas en los parques y  vehículos, que se dejen de usar recursos públicos (vehículos, instalaciones, epis, etc) en las manifestaciones y que nadie se apropie del nombre y la imagen de los bomberos para tomar partido en un conflicto legítimo pero que divide a la sociedad.

Los  miembros de los Cuerpos de Bomberos  tenemos que preservar nuestra identidad respetando la pluralidad interna y social, el libre pensamiento y el espíritu crítico,  ejerciendo nuestra autonomía ante la  injerencia de agentes externos y defendiendo a TODA la sociedad Catalana por igual y si acaso, más a los más vulnerables, buscando el interés colectivo por encima del individual y partidista.

 

 

BOMBEROS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 

 

 

 

 Hoy: Bombers per la Convivència cuenta con tu ayuda

Bombers per la Convivència necesita tu ayuda con esta petición «Quim Forn Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya: BOMBERS PER LA CONVIVÈNCIA». Únete a Bombers per la Convivència y 312 personas que ya han firmado.