Petición cerrada

Quero que sancionen aos policías que non se identificaron no Parlamento de Galiza

Esta petición ha conseguido 233 firmas


Recentemente a "Defensora del Pueblo" fixo unha recomendación á Secretaría de Estado de Seguridade para que se aumente e se faga máis visible as identificacións policiais ante as "dificultades" manifestadas polas Delegacións do Goberno para idenficar aos axentes que comenten ilegalidades.

A pesar diso, na concentración do día 26, diante do Parlamento de Galiza, varios axentes non levaban idetificación. Algúns deles, ante as esixencias dos manifestantes de que se identificaran, marcharon ou puxeron as súas identificacións nun lugar visible, outros simplemente ignoraron as peticións e outros ameazaron con sancións a quenes lles requiriran que cumplira coa lei e a mencionada reomendacións.

Ademais, as identificacións dos axentes que as levaban eran tan pequenas que simplemente non se podía ver o seu número a simple vista.

Por todo o dito solicito:

- Ao Defensor del Pueblo que faga cumplir a súa recomendacións
- Á Inspección de Persoal e Servizos de Seguridade, que sancione aos axentes que incumpliron a norma e dos que se remiten fotos e videos.

Fotos, videos e información na rede

 http://storify.com/dereitoscivis/policias-sin-identificacion-na-concentracion-do-pa

 

Contacto:

Dereitos Civís

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 10

15703 Santiago de CompostelaHoy: Dereitos Civís cuenta con tu ayuda

Dereitos Civís necesita tu ayuda con esta petición «Quero que sancionen aos policías que non se identificaron no Parlamento de Galiza». Únete a Dereitos Civís y 232 personas que ya han firmado.