Petition Closed
Petitioning Soledad Becerril and 2 others

Quero que sancionen aos policías que non se identificaron no Parlamento de Galiza

235
Supporters

Recentemente a "Defensora del Pueblo" fixo unha recomendación á Secretaría de Estado de Seguridade para que se aumente e se faga máis visible as identificacións policiais ante as "dificultades" manifestadas polas Delegacións do Goberno para idenficar aos axentes que comenten ilegalidades.

A pesar diso, na concentración do día 26, diante do Parlamento de Galiza, varios axentes non levaban idetificación. Algúns deles, ante as esixencias dos manifestantes de que se identificaran, marcharon ou puxeron as súas identificacións nun lugar visible, outros simplemente ignoraron as peticións e outros ameazaron con sancións a quenes lles requiriran que cumplira coa lei e a mencionada reomendacións.

Ademais, as identificacións dos axentes que as levaban eran tan pequenas que simplemente non se podía ver o seu número a simple vista.

Por todo o dito solicito:

- Ao Defensor del Pueblo que faga cumplir a súa recomendacións
- Á Inspección de Persoal e Servizos de Seguridade, que sancione aos axentes que incumpliron a norma e dos que se remiten fotos e videos.

Fotos, videos e información na rede

 http://storify.com/dereitoscivis/policias-sin-identificacion-na-concentracion-do-pa

 

Contacto:

Dereitos Civís

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 10

15703 Santiago de Compostela

Letter to
Soledad Becerril
Inspección de Personal y Servicios de Seguridad
Defensora del Pueblo Soledad Becerril
Sanción para os policías que non se identificaron no Parlamento de Galiza na concentración do días 26 de Febreiro