Petición cerrada

Que o SERGAS dispense agullas de calidade as persoas diabeticas

Esta petición ha conseguido 12 firmas


Porque unha persoa diabética pínchase de media 4 veces ao día e as agullas que dispensa na actualidade o SERGAS, ademais de estar prohibidas por varias comunidades autonomas (mesmo pola Consellería de Sanidade a principios do ano 2000), pois son máis dolorosas, crean hematomas, o paciente corre o risco de que lle quede un anaco dentro da pel, xeneran moitísimas molestias e problemas que as anteriores agullas (BD Micro-Fine) non xeneraban. / Porque una persona diabética se pincha de media 4 veces al día y las agujas que dispensa en la actualidad el SERGAS, ademas de estar prohibidas por varias comunidades autonomas (inclusoo por la Consellería de Sanidade a principios del año 2000), pues son más dolorosas, crean hematomas, el paciente corre el riesgo de que le quede un pedazo dentro de la piel, generan mucísimas molestias y problemas que las anteriores agujas (BD Micro-Fine) no generaban.Hoy: juancho cuenta con tu ayuda

juancho castaño necesita tu ayuda con esta petición «Que o SERGAS dispense agullas de calidade as persoas diabeticas». Únete a juancho y 11 personas que ya han firmado.