Petition Closed
Petitioning Xunta de Galicia and 1 other

Que o SERGAS dispense agullas de calidade as persoas diabeticas

Porque unha persoa diabética pínchase de media 4 veces ao día e as agullas que dispensa na actualidade o SERGAS, ademais de estar prohibidas por varias comunidades autonomas (mesmo pola Consellería de Sanidade a principios do ano 2000), pois son máis dolorosas, crean hematomas, o paciente corre o risco de que lle quede un anaco dentro da pel, xeneran moitísimas molestias e problemas que as anteriores agullas (BD Micro-Fine) non xeneraban. / Porque una persona diabética se pincha de media 4 veces al día y las agujas que dispensa en la actualidad el SERGAS, ademas de estar prohibidas por varias comunidades autonomas (inclusoo por la Consellería de Sanidade a principios del año 2000), pues son más dolorosas, crean hematomas, el paciente corre el riesgo de que le quede un pedazo dentro de la piel, generan mucísimas molestias y problemas que las anteriores agujas (BD Micro-Fine) no generaban.

This petition was delivered to:
  • Xunta de Galicia
  • Conselleira de Sanidade
    Rocío Mosquera. Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia

    juancho castaño started this petition with a single signature, and now has 12 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Stand with juancho

    juancho castaño needs your help with “Que o SERGAS dispense agullas de calidade as persoas diabeticas”. Join juancho and 11 supporters today.