Que el llop sigui considerada espècie protegida a Catalunya.