Decision Maker Response

Carles Puigdemont’s response

Jul 28, 2017 — Benvolguts,

Després de rebre i llegir la seva petició, vaig demanar al Departament d'Agricultura que fes les indagacions oportunes. Ara com ara, no tenim informació de la problemàtica que puguin tenir amb l'Ajuntament, més enllà de la que vostès mateixos esmenten a la petició i que, en cas de ser així, ha de ser amb l'Ajuntament que han de resoldre aquesta situació directament.

Per part de la Generalitat de Catalunya, a través del DARP, en aquesta i totes les instal·lacions es realitzen regularment els controls oficials establerts a la normativa per comprovar l'estat sanitari dels animals així com el benestar d'aquests. D'altra banda, sobre la inspecció davant de la denúncia presentada contra vostès, la Generalitat va efectuar les actuacions de control als animals per garantir el seu benestar a les instal·lacions on es troben actualment, de la mateixa manera que es fa davant de qualsevol denúncia de maltractament animal o de qualsevol situació detectada per part del personal de l'administració en què pugui haver-hi la sospita de maltractament o d'incorrectes condicions de benestar animal.

D'altra banda, lamento que hagin patit injustos i lamentables atacs a les xarxes socials i notícies falses. Per últim, si han estat objecte d'amenaces, siguin de la naturalesa que siguin, els recomano que presentin la denúncia corresponent davant dels Mossos d'Esquadra.