Maturantët kërkojnë uljen e pragut të 10-ës në Testin e Anglishtes të Maturës Shtetërore

Maturantët kërkojnë uljen e pragut të 10-ës në Testin e Anglishtes të Maturës Shtetërore

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Peticion Matura 2021 started this petition to QSHA

Kërkojmë nga QSHA:

Uljen e pragut të 10 në provimin e Anglishtes nga 53 pikë në 50 pikë sepse provimi përmbante shumë fjalë mbi nivelit B2 dhe matura 2021 ka zhvilluar mësim me orë tepër të reduktuara prej dy vitesh.

Në të kundër të pranohen si të sakta pyetjet që kalonin nivelin e fjalorit dhe phrasal verbs që trajtohen në librat e gjimnazit.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!