Petition Closed

A duhet te ndalen oret 90min?

This petition had 382 supporters


Qeveria duhet te ndal oret 90 min per shkak se nxenesit po shkojn me shum drejt stresit se drejt angazhimit ndaj mesimeve . Kerkojm qe qeveria te kerkoj mendimin e nxenesve para se te mar nje vendim per vet nxenesin.Today: Nxenes is counting on you

Nxenes Shqiptar needs your help with “Qeveria: A duhet te ndalen oret 90min?”. Join Nxenes and 381 supporters today.