Të ndryshojmë fjalën "supostë" në fjalën "fishek bythe"

Të ndryshojmë fjalën "supostë" në fjalën "fishek bythe"

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Bekim Vlorenjati started this petition to Qendra e Studimeve Albanologjike and

Me kalimin e kohës gjuha e folur ndryshon. Brezat e rinj sjellin fjalë te reja dhe fjalët e reja dominojnë mbi mbetjet të së folurës së të shkuarës. Megjithatë, shumë prej këtyre terma të vjetër mbeten në Fjalorin e Gjuhës Shqipe si "status-quo"-ja e gjuhës standarde shqipe. Kjo është arseyja pse ne kërkojmë një ndryshim të vogël, por me ndikim shumë të madh në jetën tonë të perditshme, por erdhe atë profesionale: Ndryshimin e fjalës "supostë" në fjalën "fishek bythe". Ky ndryshim vjen si pasojë jo vetëm e një hulumtimi të gjerë të ngjashmërisë fizike të supostës me fishekun, por edhe nga konotacioni negativ që shoqërohet me fjalën supostë. Gjithashtu, duke përdour një fishek bythe në vend të një suposte ne krijojmë pozitivitet mbi trupin tonë që nuk do të ishte atje nëse nuk e ndryshojmë atë fjalë sa më shpejt. Ky ndryshim modest dhe i nevojshëm do të kthente një popull gjerësisht homofobik në fishek-bythe-dashës, duke kryer një ndryshim perspektive dhe mentaliteti "një fishek bythe at a time". 

N.q.s. ne do të marrim mbështetje të gjerë nga përdoruesit e gjuhës shqipe kudo që ata mund të ndodhen, do t'ju sigurojmë që këtë çështje do ta dërgojmë në autoritetet përkatëse, ku studiuesit e gjuhës shqipe mund të kenë një debat të gjatë rreth avantazheve që ky ndryshim mund të sjellë. 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!