Puhas õhk igale Lasnamäe elanikule! Чистый воздух для каждого жителя Ласнамяэ!

Puhas õhk igale Lasnamäe elanikule! Чистый воздух для каждого жителя Ласнамяэ!

Started
October 10, 2022
Signatures: 271Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Natalia Mihhailova

Nõuame tervet keskkonda ja puhast õhku kõigile meie riigi elanikele!

Rahvas nõuab puhast ja turvalist keskkonda noorema põlvkonna TERVISEKS! Tulevased noored on meie riigi tulevik ja vundament! Meie riigi kvaliteet ja iseseisvus on otseselt seotud tugeva, terve ja jätkusuutliku noorega.

Linna piirides asuvad tehased mürgitavad ja saastavad keskkonda. Nad peavad oma tegevuse lõpetama.

Ütleme üheskoos linnas asuvatele tehastele EI!

*****

Мы требуем здоровой окружающей среды и чистого воздуха для всех жителей нашей страны!

Народ требует чистой и безопасной окружающей среды для ЗДОРОВЬЯ подрастающего поколения! Будущая молодежь – это будущее и основа нашей страны! Качество и независимость нашей страны напрямую связаны с сильной, здоровой и устойчивой молодежью.

Заводы, расположенные в черте города, отравляют и загрязняют окружающую среду. Они должны прекратить свою деятельность.

Скажем НЕТ заводам в городе вместе!

 

Support now
Signatures: 271Next Goal: 500
Support now
to help others easily find and sign the petition.