JUSTICE FOR LUCIANO

JUSTICE FOR LUCIANO

Started
9 November 2019
Petition to
Signatures: 8,011Next Goal: 10,000
Support now

Why this petition matters

Started by Vasheena Palani

 PLEASE STOP ABUSING THE VOICELESS.- WE WANT JUSTICE FOR LUCIANO

 

So it all happened on 8th of Nov at around 1am approx.

1 madam in coupe coupe mo tutu so laK
So lipied. so 2 ti lipied en 2 boutte. pense saem ou leker fermal.
In bless li partu partu
ki caliT dimoun sa. lin apandan li lor so laporte et in coup coup li kumsa. ki kaliT lecoeur sa dimoun la fine ena pu fr sa ek 1 pauvre toutou kumsa.Dimun la ti mm dir mw ki li pu re toue mo lichien pareil kuman lin deza fr avan
Mais mo ti penC ki sa ti zis koZ mo pas ti kner en realiT ceki li fin dire et lin prouve sa dvan nous.Mais get ki lin fr ek mo zanfan.FoD mo dadi in tend li p criY kan lin al geT lin truv dimun la p fr sa crime atrose la. mo dadi in ress criyer fort fort si. dimoun la in contigne fr sa dvan s liyeux.

UPDATES:

Lapolice in vini apres 45 mins In fr declaration In dir kisana in fr sa Aprrs nu in atan kan lapolice pu vin pren declaration ek sa VIEUX MADAME LAO 60 Ki in fr sa la Nun res atan Nun res call lapolice zot koz gras zot dir zot kon zot travail Mais nu ici... nu res atan kan nu pu koN kifr lin fr sa ek nou zanfan??? Si lin kav fr sa ek 1 dan mo ban zanfan b nu si nu en DANGER. Li kav fr sa ek nerport ki dimun Nu senti nu en danG. Mais la police zis ka ler pa enkr dir em kifr Madame in fr 1act BARBAR KUMSA. la madamela bzin p aziZ manG boiR marC koZ pareil li B ici mo zanfan in bizin met vice dan tu les 2 lipied. Lin vin handicaP a vie. 1 zanfan ki ti p galouP soT zouer. liem ti p leve nous tout le jours. li avec nous 1 journE astr pu bizin nek marG aziZ saem tu. Nu enkr p atan la justice Kan sa VIEUX MALADE MENTAL la pu al dan prison Ki pu ariV?? Kifr lin fr sa??  WE WANT JUSTICE!!

Support now
Signatures: 8,011Next Goal: 10,000
Support now

Decision-Makers