เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และมีทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


การจมน้ำเป็นอุบัติเหตุการตายที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ เป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่วมลงชื่อ และเล่าเรื่องราวของคุณ เพื่อบอกว่าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ต้องการเห็นเด็กบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ ด้วยการสนับสนุนให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 

ผม/ดิฉัน 

  • ตระหนักว่าภัยการจมน้ำเป็นหนึ่งภัยร้ายแรงในลำดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตเด็ก
  • ดูแลลูกหลาน โดยเฉพาะเด็กเล็กให้อยู่ในสายตา เมื่อใกล้แหล่งน้ำ หรือขณะเดินทางทางน้ำ
  • สนับสนุนสถานศึกษา เรื่องการให้ความรู้ภัยทางน้ำ ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดให้แก่นักเรียน

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ขององค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children  มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กไทยจากการจมน้ำ ด้วยการรณรงค์เพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และมีทักษะในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

โดยเริ่มการรณรงค์ในปี 2562 ในการรณรงค์เพื่อป้องกันเด็กจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการจมน้ำ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand

 

Child Drowning Prevention
Drowning is a leading cause of death for children under 15 in Thailand, killing over 1,260 children yearly and approximately 5 children a day. This happens most frequent during school holidays, accounting for 34% of the accidents per year. Before this upcoming school break, help us stop this preventable death and sign this pledge to support our campaign to provide children with access to water safety and survival swimming education:

I pledge

  • To recognise that many Thai children are at risk of injury or death from drowning. There is a lack of knowledge on how to swim for survival as well as on how to safely assist drowning victims.
  • To closely supervise my infants and young children (under five).
  • To encourage and support schools to organise the teaching and learning plan on water safety and survival swimming.

Save the Children in collaboration with teachers under the Ministry of Education, has developed a ready-to-use water safety lesson plan, to help schools integrate water safety education into regular school hours.

By signing this pledge, you are supporting ‘The Child Drowning Prevention Education’, a campaign by Save the Children to reduce drowning among Thai children. We aim to do this through advocating for the much-needed water safety and survival swimming education in schools nationwide.

For more information, www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand