Kampanya Kapatıldı

Ruh Sağlığı Yasa Taslağı düzeltmesi

Bu kampanya 886 destekçiye ulaştı


PSİKOTERAPİSTLİK AYRI BİR MESLEK DALIDIR VE PSİKOTERAPİ TIBBİ BİR MÜDAHALE DEĞİLDİR!
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması olan RUH SAĞLIĞI YASASI TASLAĞI tartışmaya açıldı. Bu taslakta eksik olan en önemli konu “psikoterapistlik” mesleğinin ayrı bir meslek örgütü olduğunun vurgulanmamasıdır. Fazlalık olan şey ise “psikoterapi”nin tıbbi bir müdahale kabul edilmesidir. Biz Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) ve Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak bu iki konuya dikkat çekmek istiyoruz ve aşağıdaki deklarasyonumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
1- Psikoterapi, psikoloji veya psikiyatri uzmanlık alanının dışında ayrı bir disiplindir. Psikoterapi yapma bilim ve sanatı “ayrı bir meslek dalı” olmalıdır.
2- Psikoterapi “tıbbi bir müdahale” değildir, psikolojik bir tedavidir.
3- Psikiyatri hekimleri, aile hekimleri ve pratisyen hekimler, psikologlar, klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri klinik hemşireleri, uzman psikiyatri hemşireleri, çocuk gelişimcileri, özel eğitim öğretmenleri gibi ruh sağlığı profesyonelleri, lisans eğitimlerinin üstüne, “uluslararası standartlarda psikoterapi eğitimi”, “süpervizyon” ve “psikoterapi” aldıktan ve belli sayıda terapi yapmış olduktan sonra “psikoterapist” olabilirler ve bir psikiyatri hekiminin gözetiminde olmadan mesleğini icra edebilirler.
4- Psikiyatri, psikoloji veya psikolojik danışma eğitimlerinin müfredatı, güncel anlamda gelişen ve bağımsız bir disiplin olan psikoterapi uygulamaları için yeterli değildir. Bu nedenle psikoterapi bilimine üniversitelerimizde “Psikoterapi Ana Bilim Dalı” adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.
5- Ülkemizde psikoterapi uygulamalarının hukuki temelleri yetersizdir, bir an önce yasal bir zemine kavuşturulmalıdır.
6- Türkiye Psikoterapistler Birliği (TPB) kurulmalıdır.
7- Psikoterapistlik uygulama sertifikası en fazla 3 yıl olmalıdır. 3 yılın sonunda; (a) etik ve ahlaki olarak bir suç işlemeyen, (b) ulusal veya uluslararası bir psikoterapi kongresine katılan ve (c) psikoterapistlik mesleğini bir ofiste icra ettiğini belgeleyen herkesin sertifikası tekrar 3 yıllık olarak güncellenmelidir.
8- Psikoterapi uygulamaları “multi-disipliner” bir çalışmayı gerekli kılar. Bu nedenle disiplinler arası bir kavga yerine uyumlu çalışmayı esas alır.
9- Psikoterapi mesleğinin, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile terapisi, grup terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alt uzmanlık alanları olmalıdır.
Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği
(PSİKODER) (CİSED)
Yönetim Kurulu Yönetim KuruluBugün Osman imzanı bekliyor!

Osman Tunçoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «psikoterapistim@gmail.com: Ruh Sağlığı Yasa Taslağı düzeltmesi». Osman ve imza atan diğer 885 kişiye katıl.