PSİKOLOGLAR MESLEK YASASI ve KAMUDA YETERLİ İSTİHDAMIN SAĞLANMASINI İSTİYOR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


                                                         05.06.2017

        Bilindiği üzere ülkemizde, Psikologların uzun yıllardır çözüme kavuşmayan en önemli sorunu, Bağımsız Meslek Yasalarının olmamasıdır. Psikologluk mesleğinin genellikle sağlık hizmetleri kapsamında düşünülüyor olması, hem meslek yasasının gündeme gelmesine engel oluşturmakta, hem de yasanın boşluğunda ciddi problemleri de beraberinde getirdiği bilinmektedir. Örneğin; Psikoloji lisans eğitimi almamış, ehli olmayan kimselerden hizmet alan insanların potansiyel bir tehlike ile karşılaşma durumu söz konusu iken; yeterliliği ve eğitimi olduğu halde                      Psikologluk görevini bağımsız bir şekilde icra edemeyen Psikolologların ise, öğrenilmiş çaresizlik, umutsuzluk ve mesleki tatminde azalma gibi sorunları yaşadıkları bilinmektedir.
      Ek olarak , haberlere de yansıyan sahte psikologlar , yetkisi olmadığı halde alanımızı kullanmak isteyenler tarafından mesleğimiz dışardan etkilere çok açık bir haldedir .
Genel olarak gündeme getirilip çözümlenmesi istediğimiz sorunlar ;
• Psikolog meslek yasası
• Yeterli sayıda devlet kadrolarında istihdam
• Meslek gururumuzu zedeleyen , yetersiz ve yetkin olmayan bireylerin alanımızı istismar etmesinin engellenmesi
• Özel sektörde çalışan psikologları mesleki olarak koruyabilecek bir yapının tamamıyla oluşamaması
      Diğer önemli bir sorun da, Psikolog yeterliliğine ihtiyaç duyan çeşitli kurumlarda, sürecin daha sağlıklı işlemesi, mesleki donanıma sahip Psikologların etkin bir hizmet vermesi; ayrıca gerek yukarda değindiğimiz sorunların çözümünde gerekse kamu yararı ve halka hizmet açısından Psikologların istihdamının sayısının yeterli olmadığını ifade ederek, Psikolog istihdam sayısının artırılmasını talep ediyoruz. 

 

 Bugün Gülten imzanı bekliyor!

Gülten Şarlak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «PSİKOLOGLAR MESLEK YASASI ve KAMUDA YETERLİ İSTİHDAMIN SAĞLANMASINI İSTİYOR». Gülten ve imza atan diğer 4.846 kişiye katıl.