Psikologlar Atama Bekliyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.Günümüz Türkiyesi'nde ihmal edilen bir meslek dalı olan Psikoloji Biliminin gidişatı biz psikologları endişelendirmektedir. Türkiye'de şu aşamada toplumun her kesimine ulaşması gereken; önleme, tedavi ve sürdürme çalışmalarında yer alan mevcut psikologlar ne yazık ki her yere ulaşamıyor. Ruh sağlığının bu kadar kolay etkilenebildiği günümüz dünyasında, ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar da dikkate alındığında özel anlamda bireylerin, genel anlamda ise toplumun sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi önem taşımaktadır. Gelinen noktada ise ruh sağlığı alanında yeterli önleme ve destek çalışmaları yapılamadığını üzülerek görmekteyiz, ülkemizin bu alanda hizmet verecek profesyonellere ihtiyacı bulunmaktadır. Psikolojinin, hayatın işlevselliği üzerindeki rolünü bildiğimiz halde mesleğimizin bu derece ihmal edilmesinin ve sömürüye açık konumda olmasının mantıklı açıklamasını bulamamaktayız. 


Biz psikologlar olarak, sağlıklı birey ve toplum için fiziksel sağlığın yanında ruh sağlığının da önemi üzerinde duruyor, haziran ayında yapılacak olan alımda en az 1500 psikolog kadrosu, sonraki atamalarda ise Sağlık, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları başta olmak üzere devlet kurumlarında istikrarlı bir şekilde psikolog kadrosu istihdam edilmesini talep ediyoruz.