Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sosyologlara 3600 ek gösterge istiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Polis, Din görevlisi, Öğretmenlik gibi birkaç meslek dalına 3600 ek gösterge verileceği yönünde açıklamalar bulunmaktadır. Hemen hemen her kurumda çalışan çalışan Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sosyologlar çalıştıkları kurumların zihinsel ve ruhsal olarak en yıpratıcı işlerini yapmaktadırlar.

Hal böyle iken mesleki doyumu ve motivasyonunun gerçekleşebilmesi için psikoloji, sosyal hizmet ve sosyoloji mezunları olarak çalışan personellerin de 3600 ek gösterge çalışması kapsamına alınmalıdır. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları içerisinde maaşlarında iyileştirme yapılmayan meslek grupları da saydığımız meslek gruplarıdır. 4-d devamlı işçi pozisyonunda çalışan personellere yapılan iyileştirmeler ve aynı kurumda öğretmen pozisyonunda çalışan personellere yapılan düzenlemeler gibi psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyologların maaşlarında da iyileştirmeler yapılmasını istiyoruz.