Petition Closed

Provkonstruktörerna till nationella provet i engelska: tillåt ordbok och stavningskontroll vid nationella provet i engelska

This petition had 50 supporters


Elevernas möjligheter att göra bra ifrån sig måste få gå före likvärdighetsprincipen.Today: Camilla is counting on you

Camilla Lindskoug needs your help with “Provkonstruktörerna till nationella provet i engelska: tillåt ordbok och stavningskontroll vid nationella provet i engelska”. Join Camilla and 49 supporters today.