Petition Closed

Temat hodowli zwierząt w programie Światowej Konferencji Klimatycznej (COP 23) w Bonn

This petition had 57,059 supporters


Zmiana klimatu jest obecnie największym wyzwaniem dla ludzkości.
Między 6 a 17 listopada 2017 r. tysiące specjalistów i aktywistów ds. ochrony środowiska z całego świata, zgromadzi się w Bonn na tegorocznej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP23), w celu kontynuacji procesu zapoczątkowanego w Porozumieniu paryskim.

Na czym polega problem
Hodowla zwierząt jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych, wylesiania, zanieczyszczenia środowiska, nadmiernego zużycia wody, niszczenia siedlisk i ginięcia gatunków. Powoduje ona większą emisję gazów cieplarnianych (14,5%) niż globalny sektor transportu - samochody, samoloty, pociągi, statki - w sumie.

Mimo to nadal rzadko, jeśli w ogóle, temat ten jest poruszany przez decydentów na całym świecie. Należy zmniejszyć populacje zwierząt hodowlanych i wprowadzić zmiany w nawykach żywieniowych, aby można było ograniczyć zmiany klimatyczne i chronić środowisko w sposób zrównoważony. Rozwiązanie tego problemu znajduje się na naszych talerzach: zgodnie z najnowszymi badaniami, gdyby konsumenci z USA dokonali jednej prostej zmiany w diecie - zastępując wołowinę alternatywami o wysokiej zawartości białka, takimi jak fasola - kraj ten mógłby osiągnąć od 46 do 74% swoich docelowych poziomów emisji gazów cieplarnianych do roku 2020(1).

Nasz cel
Politycy muszą przedstawić i nadać priorytet kwestiom dotyczącym żywności, w szczególności hodowli zwierząt, w ramach programu ochrony globalnego klimatu. Począwszy od COP 23 w listopadzie, decydenci muszą wykraczać poza sektory energetyczne i transportowe w celu ochrony klimatu i otworzyć debatę na temat wpływu globalnej hodowli zwierząt na naszą planetę. Wzywamy zatem rząd Niemiec, jako gospodarza COP 23 w Bonn, do przedstawienia i omówienia tego zagadnienia podczas negocjacji w sprawie ochrony klimatu.

Co robi ProVeg
ProVeg Polska, jako część międzynarodowej organizacji działającej na rzecz budowania świadomości żywieniowej, jest Twoim głosem w tym przedsięwzięciu.

ProVeg wspiera ludzi, dostarczając praktycznych informacji na temat tego, jak można zastąpić produkty odzwierzęce. ProVeg podejmuje działania na rzecz poprawy walorów smakowych, łatwości i dostępności produktów w codziennym roślinnym stylu życia. Działa wpływając na politykę rządu, instytucje publiczne, przemysł spożywczy i całe społeczeństwo. Doceniamy każdy krok, który podejmują jednostki, organizacje i instytucje w kierunku bardziej roślinnego stylu życia. Aby to wszystko zrealizować, niezbędne staje się powstanie silnego ruchu. Dlatego ProVeg pracuje nad stworzeniem globalnej społeczności zaangażowanych zwolenników i rzeczników.

Bądź częścią naszego ruchu i pomóż nam umieścić temat rolnictwa zwierzęcego w programie ochrony klimatu. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!

#AnimalAgricultureAtCOP23

Koalicja Klimatyczna w Niemczech
Koalicja Klimatyczna w Niemczech to sojusz ponad 100 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym BUND (Przyjaciele Ziemi - Niemcy), Oxfam i WWF. Sojusz jest zobowiązany do stworzenia ram politycznych, które w znaczący sposób zredukują emisję gazów cieplarnianych w Niemczech. Jako członek niemieckiej Koalicji Klimatycznej, ProVeg jest zobowiązany do uwzględnienia znacznej emisji gazów powstających w wyniku hodowli zwierząt i chce uwrażliwiać na tą tematykę inne organizacje członkowskie oraz prowadzić z nimi efektywną komunikację.

Konferencja Klimatyczna ONZ (COP 23)
COP 23 to światowa konferencja klimatyczna, która odbędzie się w tym roku w Bonn w dniach 6 – 17 listopada. Spotkają się na niej strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Szczególny nacisk zostanie położony na to, w jaki sposób można wdrożyć realizację zobowiązań porozumienia w sprawie zmian klimatu (COP 21)
Prezydentura konferencji należy do Republiki Fidżi, kraju wyspowego mocno zagrożonego przez zmiany klimatyczne. Ze względu na ograniczone możliwości przestrzenne konferencja jest jednak organizowana w Niemczech.

Porozumienie paryskie (COP 21)
Podczas Światowej Konferencji Klimatycznej COP 21 w Paryżu zostało przyjęte porozumienie, które zakłada ograniczenie spowodowanego przez człowieka wzrostu temperatury na świecie do wartości poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych. Wdrażanie tego porozumienia oznacza dla krajów, które je podpisały konieczność restrykcyjnej redukcji emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów.

Hodowla zwierząt - Zabójca klimatu
Podstawowym problemem klimatycznym jest to, że wytwarzanie produktów zwierzęcych zużywa wskutek nieefektywnego procesu produkcyjnego znacznie więcej zasobów z powodu nieefektywnej konwersji białka oraz dużych nakładów wody i energii podczas produkcji niż wytwarzanie produktów roślinnych, tym samym powodując większą emisję.

Produkcja mięsa przyjmuje niemożliwe proporcje
Rozmiar przemysłowej hodowli zwierząt jest groteskowy: jedna trzecia globalnych plonów zbóż ląduje w korytach paszowych dla zwierząt zamiast bezpośrednio na talerzu(2). Światowa produkcja mięsa wynosi ponad 300 milionów ton rocznie, a tendencja ta gwałtownie wzrasta(3). Przy niezmiennym wzroście popytu produkcja mięsa musi wzrosnąć do poziomu 455 milionów ton rocznie do roku 2050(4), co biorąc pod uwagę możliwości naszej planety jest właściwie niemożliwe. Jeżeli rządy poważnie traktują zobowiązania porozumienia paryskiego, potrzebujemy radykalnej zmiany w produkcji żywności.

Polska - rolnictwo przyczyną emisji gazów
Według danych z 2015 roku, rolnictwo w Polsce było odpowiedzialne za 29,8% emisji metanu oraz 78% emisji podtlenku azotu. Hodowla zwierząt jest w dużej mierze odpowiedzialna za te liczby(5).

Spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego - największy potencjał obniżenia emisji gazów cieplarnianych
Naukowe rady doradcze Niemieckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa twierdzą, że w całym obszarze konsumpcji to właśnie redukcja spożycia produktów odzwierzęcych stwarza największy potencjał zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: “Uwzględniając ambitne krajowe i międzynarodowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, nieuniknione jest zastanowienie się nad redukcją emisji z sektora żywnościowego”(6).

Należy zmniejszyć populacje zwierząt i zmienić nawyki żywieniowe, aby ograniczyć zmiany klimatyczne i zrównoważyć ochronę środowiska.


1. https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/08/if-everyone-ate-beans-instead-of-beef/535536/
2. FAO (2017): Crop Prospects and Food Situation. No. 1. Rome (March 2017). Online: http://www.fao.org/3/a-i6903e.pdf [13.09.2017]
3. FAO (2017): FAOStat Statistics Database. Online: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL [13.09.2017]
4. FAO (2012): World agriculture towards 2030/2050 – The 2012 Revision. Online: http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf [13.09.2017]
5. KOBiZE (2017), POLAND’S INFORMATIVE INVENTORY REPORT 2017.
6. Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz und Wissenschaftlicher Beirat für Waldpolitik beim BMEL (2016): Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holzverwendung. Gutachten. Berlin. S. IV. Online: http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Beiraete/Agrarpolitik/Klimaschutzgutachten_2016.pdf?__blob=publicationFile [13.09.2017].Today: ProVeg Polska is counting on you

ProVeg Polska needs your help with “ProVeg Polska: Temat hodowli zwierząt w programie Światowej Konferencji Klimatycznej (COP 23) w Bonn”. Join ProVeg Polska and 57,058 supporters today.