Petition Closed

Protegir els drets dels consumidors en l'adquisició d'entrades

This petition had 3,839 supporters


Els consumidors necessiten seguretat enlloc de restriccions als seus drets.

El Parlament de Catalunya està tramitant un Projecte de Llei que elimina el nostre dret i capacitats com a consumidors de disposar i usar les entrades que adquirim. La Unió de Fans de Catalunya amb el suport de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) defensa que una vegada algú adquireix una entrada, li pertany, i per tant, hauria d'estar permès donar-li l'ús més apropiat, incloent la capacitat de revendre, regalar o intercanviar la seva entrada. 

La Llei proposada prohibiria als consumidors revendre entrades de concerts, festivals o esdeveniments esportius independentment de la causa per la qual no es puguin utilitzar si no obtenim l'autorització de l'organitzador de tals esdeveniments. Eliminant per tant el nostre dret a triar el que cadascú pugui fer amb les seves entrades i consolidant, al mateix temps, el monopoli dels organitzadors del mercat de revenda. Aquesta situació, a més, suposa que els consumidors no solament sofriran una restricció de l'oferta d'entrades, sinó que perdran un mecanisme per poder obtenir la devolució dels diners pagats si aquests tenen un imprevist i no poden acudir a un esdeveniment. Situació habitual ja que, gairebé sempre, l'organitzador de l'esdeveniment es nega a reemborsar els diners de l'entrada tret que l'esdeveniment sigui cancel·lat.

Així mateix, es permetrà a les autoritats el poder confiscar les entrades si les revenem sense autorització de l'organitzador de l'esdeveniment, una veritable involució a les nostres capacitats com a usuaris d'Internet.

La Unió de Fans de Catalunya defensa un model de regulació on les plataformes de revenda hauran d'oferir garanties a tots els consumidors d'entrades, restringir la revenda no és la forma que els fans estiguin més protegits, sinó que la solució més efectiva és que puguem comprar i vendre entrades en plataformes online segures que ofereixin garanties als consumidors.

La Unió de Consumidors de Catalunya - UCC, associació de protecció als consumidors de referència, considera que els consumidors (usuaris finals de l'entrada) tenen dret a revendre les seves entrades sense l’autorització prèvia de l'organitzador de l'esdeveniment. La UCC defensa un altre model on la revenda s'efectua a través de plataformes destinades a això que garanteixin els drets inherents dels consumidors. Així mateix, les plataformes han de garantir la devolució de l'import pagat en la compra de l'entrada revenuda en cas que l'esdeveniment sigui cancel·lat, a més de proporcionar un servei per atendre possibles queixes a causa d'incompliments de les condicions ofertes en l'entrada revenuda.Today: Unio de Fans de Catalunya is counting on you

Unio de Fans de Catalunya needs your help with “Protegir els drets dels consumidors en l'adquisició d'entrades”. Join Unio de Fans de Catalunya and 3,838 supporters today.