ProRail: Kappen met Kolen!

ProRail: Kappen met Kolen!

Started
September 28, 2023
Signatures: 27Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by Jeannette Noelhuis

Door deze oproep aan ProRail te ondertekenen om het transport van kolen niet langer te faciliteren, kun je ook een steentje bijdragen, zelfs als je er op 23 december niet bij kunt zijn.

Misschien wil je deze brief delen om nog meer mensen in de gelegenheid te stellen mee te doen? Op 3 december sluit het ondertekenen en sturen we de brief naar ProRail. 

 

 

Aan:

Directie, RvC en Personeel ProRail
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

3 december 2023, Advent van het fossiel vrije tijdperk 


Geachte Directie, Raad van Commissarissen en Personeel van ProRail,

Wij zien dat het niet goed gaat met het leven op aarde. De zeeën en het land raken leeg en uitgeput. De uitbundige diversiteit aan leven verdwijnt overal.

Kolen zijn een belangrijke motor in het vernietigen van leven: het delven van kolen, de CO2 uitstoot bij het stoken van kolen, het meeste gebruik van de door kolen opgewekte energie, dit alles tast het leven op aarde aan.

Wij zouden u willen vragen om het transport van kolen vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen niet langer te faciliteren.

Wij hopen dat u uw verantwoording neemt zodat onze (kinds)kinderen positief blijven oordelen over de bijdrage van ProRail: na eerst Nederland in de vaart der volkeren te hebben opgestuwd uit armoede en ellende, draagt ProRail nu bij aan het behoud van leven door het transport van kolen niet langer te faciliteren.

Geweldig, toch?!

Naast deze vraag, willen wij ook met u delen dat sommigen van ons niet langer langs de zijlijn kunnen blijven staan terwijl kolen transporten ongestoord naar ovens her en der in Noord West Europa voortrollen. Wij voelen ons geroepen om met de steentjes uit het spoorbed van de Kolen Bulk Terminal in Amsterdam - waar louter kolen treinen overheen rollen - een monument te maken voor het fossiele tijdperk. Hiermee beginnen we op zaterdag 23 december. Wij nodigen u uit om mee te doen en het eerste steentje voor dit monument te leggen om zo de keus van ProRail voor een einde van het fossiele tijdperk te onderstrepen. 

Naarmate dit monument groeit, slinkt het spoor tot er uiteindelijk geen kolen meer over kunnen.

Wij menen dat we ons heil moeten zoeken in minder: laten we vreugdevol en liefdevol streven om met zo min mogelijk energie en grondstoffen een mooi & solidair leven te leven en veel ruimte te laten aan al het andere leven waarmee we de aarde delen.

In de hoop dat we samen kiezen voor een planeet vol leven, wensen wij u

Vrede en alle Goeds,

….. en dan komen er heel veel namen!

 

Support now
Signatures: 27Next Goal: 50
Support now