Proposta per a la modificació de l'article 17 del Codi Civil espanyol

Proposta per a la modificació de l'article 17 del Codi Civil espanyol

Creada
11 de noviembre de 2022
Firmas: 167Próximo objetivo: 200
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Article 17

El nostre treball de recerca consisteix en una proposta per modificar l'article 17 del Codi civil espanyol, que regula qui és considerat espanyol d'origen. Actualment, Espanya es regeix per Ius Sanguini, és a dir, que es consideren espanyols aquells nascuts de pare o mare espanyol. Aquesta regulació genera que persones nascudes al territori, però de pares/mares migrats, siguin, a efectes legals, estrangers; això fa que hagin de fer la regularització de la seva situació, havent de revalidar el permís de residència cada cert temps, amb les dificultats i els inconvenients que això comporta. Amb això s'està privant aquestes persones de la consideració d'espanyols d'origen. Per això, el nostre treball consisteix a iniciar una proposta per Iniciativa Legislativa Popular (contemplada a la Constitució) amb l'objectiu que l'espanyolitat d'origen quedi regida pel temps d'empadronament dels progenitors a l'Estat, tant si es troben en situació irregular com a regular. Aquest és el motiu de la recollida de signatures. Podeu trobar més informació al nostre compte d'Instagram i a la nostra pàgina web, on també es troba la feina completa. 

Moltes gràcies!

____________________

Nuestro trabajo de investigación consiste en una propuesta para modificar el artículo 17 del Código Civil español, el cual regula quien es considerado español de origen.  En la actualidad, España se rige por Ius Sanguini, es decir, que se consideran españoles a aquellos nacidos de padre o madre español. Esta regulación genera que personas nacidas en el territorio, pero de padres/madres migrados, sean, a efectos legales, extranjeros; ello hace que tengan que realizar la regularización de su situación, teniendo que revalidar el permiso de residencia cada cierto tiempo, con las dificultades e inconvenientes que ello conlleva. Con ello se está privando a esas personas de la consideración de españoles de origen. Por esa razón, nuestro trabajo consiste en iniciar una propuesta por Iniciativa Legislativa Popular (contemplada en la Constitución) con el objetivo de que la españolidad de origen quede regida por el tiempo de empadronamiento de los progenitores en el Estado, tanto si se encuentran en situación irregular como regular. Este es el motivo de la recogida de firmas. Podéis encontrar más información en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página web, donde también se encuentra el trabajo completo.

¡Muchas gracias!

____________________

Web: https://delegadesdeclasse0.wixsite.com/article-17 

Instagram: https://www.instagram.com/article_17/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

Apoyar ahora
Firmas: 167Próximo objetivo: 200
Apoyar ahora