Victory

Apel o ratyfikację Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

This petition made change with 11,120 supporters!


W październiku zeszłego roku posłowie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego zablokowali sejmowe głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W imieniu środowiska osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, apelujemy o ratyfikowanie Konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dlatego zwracamy się do posłów i posłanek z poniższym apelem.

Oczekujemy, że posłowie i posłanki Sejmu zagłosują za ratyfikacją Konwencji dając silny sygnał dla osób doznających przemocy, że Polska nie toleruje przemocy, państwo będzie jej skutecznie przeciwdziałać.

Obecna sytuacja kobiet i dzieci doświadczających przemocy jest dramatyczna. Brakuje ogólnodostępnej fachowej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej dla ofiar przemocy. Niska skuteczność ścigania i karania sprawców przemocy domowej i przemocy seksualnej powoduje, że ofiary przemocy domowej i seksualnej są pozostawione same sobie.

Przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa są powszechnymi zjawiskami zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Według badań prof. Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości każdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona Polek, a co dziesiąta kobieta w Polsce doświadczyła przestępstwa zgwałcenia lub usiłowania gwałtu. Każdego roku w Polsce zostaje zgwałconych 30 tysięcy kobiet.

W wyniku przemocy domowej co roku ginie w Polsce około 150 kobiet. Oznacza to, że każdego tygodnia giną w Polsce 3 kobiety, które mogłyby żyć, gdyby otrzymały pomoc i wsparcie ze strony państwa. Dla porównania w Hiszpanii, gdzie od 10 lat państwo postanowiło w sposób zdecydowany karać sprawców i aktywnie pomagać ofiarom, liczba kobiet ginących z rąk członków rodziny zmniejszyła się o 24% i wynosi obecnie 54 ofiary rocznie.

Instytucje polskiego państwa nie radzą sobie z udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej i przemocy seksualnej oraz skutecznym ściganiem i karaniem sprawców przemocy. W 2013 roku policja zidentyfikowała 87 tysięcy ofiar przemocy domowej oraz 61 tys. osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Jednak jedynie 11.890 sprawców zostało skazanych za przemoc wobec bliskich i była to najniższa w historii liczba skazań. Sprawcy przemocy w 86% przypadków otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy. 

Konwencja Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wyznacza wymagania wobec krajów Rady Europy dotyczące zarówno rozwiązań prawnych jak i odpowiedniej infrastruktury pomocowej dla ofiar przemocy domowej i przemocy seksualnej. Konwencja wymaga konkretnych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom ofiar przemocy domowej takich jak: 24-godzinna bezpłatna infolinia dla ofiar przemocy, skuteczna izolacja sprawcy przemocy od osób pokrzywdzonych, sprawne i zdecydowane ściganie i karanie sprawców przemocy, rozbudowana i skuteczna profilaktyka oraz odpowiednia do potrzeb liczba schronisk i ośrodków specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej.

Dotychczas Konwencję ratyfikowało 14 państw. Jeśli Konwencja została ratyfikowana bez szkody dla społeczeństw krajów o tak różnych tradycjach jak Austria, Malta, Włochy, Portugalia, Turcja oraz Francja, to dlaczego akurat w Polsce ratyfikacja miałaby doprowadzić do osłabienia instytucji rodziny? Przemoc wobec słabszych nie jest wartością w żadnej kulturze. Konkretna pomoc dla ofiar przemocy oraz sprawiedliwa kara, możliwość terapii i naprawienia szkód przez sprawców przemocy domowej może jedynie uczynić nasze społeczeństwo lepszym.

Należy przypomnieć, że chociaż konwencja nie została jeszcze ratyfikowana, to niektóre rozwiązania w niej zawarte zostały wdrożone do polskiego prawa. Polski Sejm w głosowaniu 10 maja 2013 roku większością 445 posłów i posłanek głosujących za zmianą trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia dał jednoznaczny wyraz braku akceptacji dla przemocy seksualnej stając po stronie pokrzywdzonych. Ratyfikacja Konwencji będzie równie silnym sygnałem dla osób doznających przemocy, że Polska przemocy nie toleruje, będzie jej przeciwdziałać, a parlamentarzyści dostrzegają perspektywę pokrzywdzonych, a nie sprawców przemocy. 

To Państwo jako posłowie i posłanki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydują, czy ofiary przemocy domowej i przemocy seksualnej otrzymają w najbliższej przyszłości realną pomoc ze strony państwa, a sprawcy przemocy sprawiedliwą karę, czy też w dalszym ciągu Polska będzie krajem, gdzie ofiary przemocy domowej muszą uciekać z domu, a sprawcy pozostają bezkarni lub otrzymują kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.


Z wyrazami szacunku,

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Fundacja Feminoteka

Amnesty International Polska

Centrum Praw Kobiet

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Nowy Świat Kobiet

Fundacja Pozytywnych Zmian

Fundacja po DRUGIE

Hollaback! Polska

Głosy Przeciw Przemocy

Porozumienie Kobiet 8 Marca

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Codziennik Feministyczny

prof. Monika Płatek, kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego UW

prof. Magdalena Środa, Instytuf Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Grzegorz Wrona - adwokat

 Today: Sergio is counting on you

Sergio de Arana needs your help with “prof. Małgorzata Fuszara: Apel o ratyfikację Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Join Sergio and 11,119 supporters today.