1416 YLSY MEB BURSLULARINA FAİZ AFFI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


1416 sayılı Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanmış ve çeşitli nedenlerle tazminat ödemek durumunda kalmış olan, üreten ve düşünen bilim insanları olarak faiz affı talebinde bulunuyoruz. Lütfen kampanyaya destek olarak sesimizi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a duyurmak için bizlere destek olun. 

YLSY, yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme programıdır. 1416 sayılı Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adaylar geçmişten bugüne değişim göstermiş çeşitli eleme yöntemleri ile belirlenir ve öğrenciler alanlarına göre belirlenen ülkelerde eğitim almak üzere yurt dışına gönderilirler. Bu bursun geçmişi Cumhuriyet dönemi öncesine kadar dayanır.

YLSY kapsamında yurtdışına gönderilen bursiyerler, kendilerine tanınan sürede öğrenimini çeşitli nedenlerle tamamlayamama ya da tamamladığı halde ülkeye dönmemesi durumunda tazminat ödemekle yükümlüdürler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendileri için yapmış olduğu masraflar (döviz ve Türk Lirası bazında) YLSY bursiyerine bildirilerek tazminat süreci izlemeye alınır. Toplam borcunu 4 yıl içinde ödemesi gereken tazminat sürecindeki bursiyerler, 5. yılda toplam borçlarına istinaden faiz ödemekle sorumlu tutulmaktadırlar. Yüzbinlerce dolar/euro/sterlin olan borçların görülen öğrenim süresinden daha kısa bir süre olan 5 yıl gibi bir surede ve faiziyle ödenmesinin şart koşulması son derece acımasız ve adaletsiz bir durumdur. Binlerce bursiyerin yanı sıra, eğitimlerine ve geleceklerine destek olmak için bursiyerlere kefil olan kişiler de bu durumdan mağdur olmaktadır. 

Geçmişte bu bursla yurt dışında öğrenim görmüş bursiyerlerin benzer durumlarda karşılaşması halinde daha makul yaptırımlarla tazminatlarını ödemeleri mümkün kılınmış 2006, 2011 ve 2014 yıllarında çıkan yasalarda birikmiş borçlara faiz affı çıkmıştır. Biraz daha geçmişe, 90'lı yıllara gidildiğinde, bursiyerlerin tazminata düşmeleri halinde döviz olan borçları fiilen harcamanın yapıldığı günün efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek yapılmıştır. Zira, bu uygulama günümüzde MEB tarafından öğrencilere ödenen maaşlar için yapılmaktayken, öğrencilerden bu borcu döviz olarak ödemeleri ve buna da faiz ödemelerini beklemek büyük bir haksızlıktır.

Sesimizi duyurmak için bizlere göstereceğiniz desteğe minnettarız.

Saygılarımızla