Kampanya Kapatıldı

Prof. Dr. Durmuş Günay'ın Teknik Öğretmenler ile İlgili Anadolu Ajansına yapmış olduğu açıklamayı düzeltmesi

Bu kampanya 159 destekçi ulaştı


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay yaptığı bir açıklamada aynen şu ifadeleri kullanmaktadır. “meslek liselerine öğretmen yetiştirmek için açılan teknik eğitim fakültelerinin, sayı ve kontenjanlarının artmasıyla bu fakültelerden mezun olanların istihdam oranı azalmıştır”
Yürütme Kurulu üyesi olan Durmuş Günay’ın bulunduğu statü gereği teknik eğitim fakültelerini böyle bir çerçevede değerlendiriyor olması teknik öğretmen camiası tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır.
Teknik öğretmenler aşağıda bahsi geçecek olan birçok yasayla açıkça fen adamı olarak belirtilmiştir. Bu yasaların çıkmış olduğu tarihlerde teknik öğretmenlerin istihdam sorunu olmadığı da bilinen bir gerçektir. Bu durum çok açık göstermektedir ki, teknik öğretmenler bilgi ve beceri birikimleri gereği ilgili yerlerde geçen maddelerle fen adamı olarak bir diğer adıyla "mühendis" statüsünde istihdam edilmektedir.
Bahsi Geçen Yasalar:
-3795 Sayılı Kanun (BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN)
- 657 s.DMK. 36. Madde 5- Teknik Hizmetler Sınıfı
-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- Enerji Yöneticiliğiyle İlgili Yönetmelik Madde 11
- İmar Kanunu’nun 38. Maddesi
- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Özetle teknik öğretmenlerin konstrüktif statüsü yalnızca “meslek lisesi öğretmeni” olarak görülemez ve bu şekilde yansıtılamaz. Bu doğrultuda teknik öğretmenlerin mühendislik tamamlama eğitimini almaları için çıkartılmış olan yasanın uygulanması bir haktır. Ataması yapılmayan teknik öğretmenlere mühendislik imkanı veriliyor algısının oluşturulmak istenmesi ise kasıtlı ya da bilgisizce ve teknik öğretmenlik mesleğini hor görmektedir.
Bu noktada Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Durmuş Günay’ın bu açıklamasından rahatsızlık duymaktayız ve güncellenmesini talep etmekteyiz.Bugün Teknik Öğretmenler imzanı bekliyor!

Teknik Öğretmenler bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Prof. Dr. Durmuş Günay'ın Teknik Öğretmenler ile İlgili Anadolu Ajansına yapmış olduğu açıklamayı düzeltmesi». Teknik Öğretmenler ve imza atan diğer 158 kişiye katıl.