Unite Harry with his mother

Unite Harry with his mother

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Beata Dakka started this petition to Prince Harry

Harry was born on 5th September 2016 to his parents Aneta Zrobczyńska and Wayne Jarvis. On October 2nd 2019, the Court decided that Harry will be adopted soon due to Aneta’s past - battling a number of things - mainly with diagnosed epilepsy and depression. I have been informed by a formal source that Harry's mother and father did not at any point concent for the adoption. The local authorities have failed to acknowledge this fact and are continuing with the process without any regard. The local authority need to acknowledge this fact and address a response with relevance immediately.

This mother has been fighting for her son for 15 months and has fulfilled all court orders. She voluntarily underwent therapy that brought positive effects. However, the court did not take into account the mother's struggle or hard work and decided to proceed with the adoption before she finished the therapy - unfairness on the courts side to not let a loving mother achieve what she needs in order to get her child back.

Harry's mother had a very hard childhood. Her dad had serious alcohol problems. She did not feel loved by him, so in her adult life she sought love in relationships with men. Unfortunately her relationships were not successful. From an official marriage she has 4 children and Harry from another relationship.

Aneta has been fighting since many months and she is not prepared to give up now. She starting a new therapy with the NHS, returning to college and looking for a new job.

She has not been given a chance to show how much she has changed in order to give Harry the best life possible with his biological mother, who loves him so much. On behalf of Aneta, I am asking for help to the Government and the courts.

I believe that you can see the struggle of a lonely mother who loves her son, wants to be part of his life and watch her grow up in her home.

Wersja polska

Harry urodził się 5 września 2016 r. W rodzinie rodziców Anety Zrobczyńskiej i Wayne Jarvis. 2 października 2019 r. Sąd postanowił, że Harry zostanie wkrótce adoptowany z powodu przeszłości Anety - walczącej głównie z rozpoznaną padaczką i depresją.

Nigdy nie wydala zgody razem z ojcem Harrego na adopcje. W dokumentach widnieje jednak ich wyrazna zgoda. Wg informacji, ktore otrzymalam z kancelarii prawnej jest to proceder niezgodny z prawem. 

Matka walczy o syna od 15 miesięcy i wypełnia wszystkie nakazy sądowe. Dobrowolnie przeszła terapię, która przyniosła pozytywne efekty. Jednak sąd nie wziął pod uwagę walki matki ani ciężkiej pracy i postanowił kontynuować adopcję przed zakończeniem terapii. Niesprawiedliwość jest po stronie sądu, ktory nie pozwolil kochającej matce osiągnąć tego, czego potrzebuje w celu odzyskania dziecka.

Matka Harry'ego miała bardzo trudne dzieciństwo. Jej tata miał poważne problemy z alkoholem. Nie czuła się przez niego kochana, dlatego w dorosłym życiu szukała miłości w relacjach z mężczyznami. Niestety jej relacje się nie udały. Aneta ma czworo dzieci z Polakiem i Harry'ego z innego związku.Z Anglikiem.

Aneta walczy od wielu miesięcy i nie jest gotowa poddać sie teraz. Zaczyna nową terapię w NHS, wraca do szkoly i szuka nowej pracy.

Nie dostala szansy, aby pokazac, jak bardzo się zmieniła i dać Harry'emu najlepsze życie z jego biologiczną matką, która bardzo go kocha. W imieniu Anety proszę angielski rząd o wsparcie.Wierzę w pomoc dla samotnej matki, która kocha syna, chce być częścią jego życia i patrzeć, jak dorasta w swoim domu.

 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!