Petition Closed
Petitioning Prime Minister of Vietnam The Honorable Nguyen Tan Dung

Stop Ritual Pig Slaughter in Vietnam Chung tay dừng lễ hội chém lợn tại Việt Nam

2,905
Supporters

Every year, thousands of people gather in the Bac Ninh province in Northern Vietnam for a cruel pig-chopping festival to commemorate a general in the Lý Dynasty, who reportedly reclaimed the land in the 13th century. According to legend, the general slaughtered wild boars to feed his soldiers. Today, a live pig is chopped into two and people smear banknotes with the animal's blood, believing that this will bring good luck and prosperity in the coming year.

Hằng năm, hàng ngàn người tụ họp về tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam để dự lễ hội chém lợn tàn ác với lòng tưởng nhớ về một vị tướng trong triều đại nhà Lý vào thế kỷ 13, người đã có công khai khẩn vùng đất này. Theo truyền thuyết, vị đại tướng thường giết mổ lợn rừng để nuôi binh sĩ của mình. Ngày nay, một con lợn sống bị chặt làm đôi và người dân tranh nhau quẹt tiền vào máu của con vật đáng thương, với lòng tin rằng điều này sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng trong năm tới.

Please sign the following petition to the Prime Minister of Vietnam asking him to stop this barbaric ritual, which causes extreme suffering and negatively affects tourism.

Hãy cùng ký đơn thỉnh nguyện sau đây gửi đến Thủ Tướng Chính phủ của Việt Nam yêu cầu ông dừng nghi lễ dã man này lại, một nghi lễ tàn ác và mang nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch nước nhà. 

 

 

Letter to
Prime Minister of Vietnam The Honorable Nguyen Tan Dung
I was horrified to learn about the pig-slaughter festival that takes place in Bac Ninh province each year on the sixth day of the lunar new year, and I urge you to put a stop to this cruel ritual. The ceremony is barbaric and reflects poorly on Vietnam.
Tôi rất bàng hoàng khi biết đến lễ hội chém lợn tại tỉnh Bắc Ninh hằng năm vào ngày mùng 6 Tết Âm Lịch, và tôi mong Thủ Tướng sẽ dừng lễ hội tàn ác này lại. Nghi lễ này không chỉ man rợ mà còn mang lại hình ảnh xấu đến Việt Nam.

I hope you will make the compassionate, responsible decision to forbid ritual slaughter.
Tôi hi vọng rằng với tấm lòng trắc ẩn và đầy trách nhiệm, Thủ Tướng sẽ ra quyết định dừng ngay lễ hội tàn ác này.

PETA Asia started this petition with a single signature, and now has 2,905 supporters. Start a petition today to change something you care about.