Wakashio: Revokasion Minis Lanvironnman e Minis Losean

Wakashio: Revokasion Minis Lanvironnman e Minis Losean

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Sheila Bunwaree started this petition to Prime minister of Mauritius and

Zordi se ankor enn zour trazik pou nou morisien- linefisians, linkonpetans et linaksion de bann otorite a propo ‘wakashio’ ki finn eswe lor nou la kot depi plis ki 12 zour finn amenn enn dezas ekolozik.

Sa dezas ekolozik la :

1.    Pe detrir nou la kot e so bote natirel.

2.    Pe detrir nou biodiversite marinn.

3.    Pou impakte lor nou lindistri touristik ki deza pe koule dan kontex Covid.

4.    Pou osi afekte la kominote peser ki nouri zot fami gras a lamer.

Bann otorite bizin asim zot responsabilite. Ou trouv sa normal ki depi 5 banane enn radar pa pe fonksione ?

Nou pa kapav kontigne aksepte sa kalite opasite e iresponsabilite la. Gouverner, c’est prévoir et agir. Nou sitoyin morisien demann transparans e accountability.

Nou demann revokasion imedia Kavi Ramano, Minis lanvironnman e Sudheer Maudhoo, Minis Losean!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!