Petition Closed

Proti stigmatizaci Levada Center jako „zahraničního agenta“!

This petition had 15,708 supporters


Útok na akademickou svobodu
Žádost o solidaritu s Levada Center

Akademická svoboda je napadena ruskými úřady. Jejich cílem se stalo neziskové sociologické Levada Center pro výzkum veřejného mínění. Toto centrum je ztělesněním nezávislého sociálně vědního výzkumu v Rusku. 15. května 2013 mu zaslala prokuratura moskevského obvodu Savelovskaja varování, ve kterém se odvolává na porušování zákona o neziskových organizacích. Podle něj Levada Center získává „financování ze zahraničí“ a dopouští se „politických aktivit“ publikací svého výzkumu. Tím, dle zaslaného varování, naplňuje „funkci zahraničního agenta.“

Důrazně odsuzujeme tento pokus ruských úřadů očernit Levada Center, vedené prof. Dr. Lvem Gudkovem, jakožto „zahraničního agenta.“ Tento přístup se rovná snaze blokovat činnost celé organizace. Prokuratura pomlouvá standardy akademické komunity a akademické spolupráce, ke kterým samozřejmě patří i mezinárodní výměna. Tím popírá tvrzení Ruska, že je rovnocenným partnerem v otevřeném globálním výzkumu. Levada Center je se svým empirickým sociologickým výzkumem považováno za instituci s vysokou reputací. Každý, kdo si přeje získat detailní obraz společnosti, politiky a veřejného mínění v Rusku závisí na jeho práci a transparentních metodách. Ohroženo není pouze Levada Center, ale celý nezávislý empirický výzkum v Rusku. Postup úřadů představuje útok na akademickou svobodu a svobodu slova. Zakládají porušení ruské ústavy a Evropské konvence o lidských právech.

S útokem na Levada Center nastupuje v politice nová fáze, v níž jde o to zastrašit a zničit ty síly v rámci ruské občanské společnosti, které jsou pro současnou státní moc nepřijatelné. Od března 2013 bylo ze strany prokuratury podrobeno šetření zhruba 600 nevládních organizací. Jejich stigmatizace coby „zahraničních agentů“ je formou propagandy zakořeněnou ve stalinismu a sovětská tajná policie tyto metody tradičně používala proti disidentům a lidskoprávním aktivistům. Toto nemůžeme a nesmíme přijmout.


• Žádáme ruské úřady, aby ukončily své protiústavní a protievropské jednání a zastavily stigmatizaci Levada Center jako “zahraničního agenta.”


• Vyzíváme Parlamentní shromáždění Rady Evropy, aby přijalo rezoluci odsuzující masové prošetřování ruských neziskových organizací ze strany prokuratury a jejich stigmatizaci coby „zahraničních agentů.“


• Žádáme vědce z celého světa, pracovníky médií a všechny ty, kteří si cení akademické svobody, svobody slova a rozvoje občanské společnosti, aby projevili solidaritu s Levada Center podepsáním této výzvy. To, že mezinárodní podpora proti státním represím může být úspěšná, se projevilo v roce 2007 během široké solidární kampaně za záchranu Evropské Univerzity v Petrohradu.

Níže podepsaní

Prof. Dr. Jörg Baberowski, Historiker, Humboldt Universität Berlin


Marie-Luise Beck, MdB, Sprecherin für Osteuropapolitk der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen


Dr. Klaus Bednarz, Fernsehjournalist, Köln

Prof. Dr. Timm Beichelt, Politikwissenschaftler, Universität Viadrina Frankfurt

Prof. em. Dietrich Beyrau, Historiker, Universität Tübingen

Prof. Dr. Thomas Bremer, Theologe, Universität Münster

Dr. Heike Dörrenbächer, Geschäftsführerin, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Berlin

Prof. em. Wolfgang Eichwede, Gründungsdirektor der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen

Prof. Dr. Maria Ferretti, Historikerin, Roma

Dr. Mischa Gabowitsch, Soziologe, Zeithistoriker, Einstein Forum, Potsdam

JProf Caroline von Gall, Juristin, Institut für Ostrecht, Universität Köln

Dr. Gerd Koenen, Historiker und Publizist Frankfurt/Main

Dr. Petr Kratochvíl, Direktor Institut für Internationale Beziehungen, Prag

Prof. Dr. Jan Kusber, Vorsitzender des Verbands der Osteuropahistoriker, Universität Mainz

Prof. Dr. Andreas Langenohl, Soziologe, Universität Gießen,

Prof. Dr. Sebastian Lentz, Geograph, Direktor des Leibniz Instituts für Länderkunde, Leipzig

Prof. Dr. Rainer Lindner, Historiker, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Berlin

Markus Löning, Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, Berlin

Sonja Margolina, Publizisten, Berlin

Prof. Dr. Birgit Menzel, Slavistin, Universität Mainz-Germersheim

Dr. Grigorij Mesežnikov, Präsident des slowakischen sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituts IVO, Bratislava

Prof. em. Margareta Mommsen, Politikwissenschaftlerin, Feldafing

Prof. em. Dr. Hans Mommsen, Historiker, Feldafing

Dr. Stefan Meister, Politikwissenschaftler, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin

Prof. Dr. Sighard Neckel, Soziologe, Universität Frankfurt/Main

Prof. em. Dr. Claus Offe, Soziologe und Politikwissenschaftler, Berlin

Ruprecht Polenz, MdB, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, Berlin

Prof. em. Dr. Ulrich K. Preuß, Jurist, Hertie School of Governance, Berlin

Katharina Raabe, Lektorin für osteuropäische Literaturen, Suhrkamp-Verlag, Berlin

Dirk Sager, Fernsehjournalist, Potsdam

Dr. Manfred Sapper, Chefredakteur OSTEUROPA, Berlin

Prof. em. Dr. Karl Schlögel, Historiker, Publizist, Berlin

Prof. Dr. Ulrich Schmid, Slavist, Kulturwissenschaftler, Universität St. Gallen

Dr. Andreas Schockenhoff, MdB, Koordinator für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit

Prof. Dr. Hans-Henning Schröder, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Dr. Susanne Schüssler, Verlegerin, Wagenbach-Verlag Berlin

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Dieter Senghaas, Friedensforscher, Bremen

Prof. Dr. Eva Senghaas, Sozialwissenschaftlerin, Bremen

Prof. Silvia von Steinsdorff, Politikwissenschaftler Humboldt Universität Berlin

Prof. em. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D. , Berlin

Prof. Dr. Stefan Troebst, Slavist, Zeithistoriker, Universität Leipzig

Prof. Klaus Wagenbach, Verleger, Wagenbach-Verlag, Berlin

Dr. Volker Weichsel, Redakteur OSTEUROPA, Berlin

Prof. Dr. Michael Zürn, Politikwissenschaftler, Direktor, Wissenschaftszentrum BerlinToday: Zeitschrift OSTEUROPA is counting on you

Zeitschrift OSTEUROPA needs your help with “Prezidentu Ruské federace: Proti stigmatizaci Levada Center jako „zahraničního agenta“!”. Join Zeitschrift OSTEUROPA and 15,707 supporters today.