Müəllimlərin maaşı 2 qat artırılsın.

Müəllimlərin maaşı 2 qat artırılsın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Prezident ve tarafına Fikrat Azərbaycan bu kampanyayı başlattı

Təhsil millətin gələcəyidir.Buna görə təhsil verənlərin maaşları yüksək olmalıdır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.