"Petisyon pou yon Ministè Kilti tout bon"

0 a signé. Prochain objectif : 7 500 !


Pou Leta ayisyen ak piblik la an jeneral, nou menm atis, jounalis, kreyatè ak tout lòt modèl travayè nan sektè kiltirèl la, nou di nou pa dakò pou Leta ayisyen kontinye ap trete sektè sa an kokorat.

Jounen jodi a, toupatou sou latè yo salye travay atis, atizan ak operatè kiltirèl nou yo pwodui la a, nan kondisyon nou konnen yo. Nou menm nan peyi a toujou kontan, bat lestomak nou lè ekriven, chantè, pent nou yo elatriye ap briye aletranje. Nou vle tout moun konprann jan sektè sa ka pote plis toujou pou peyi a, si yo bay moun ki gen konpetans pou sa dirije l. Gen moun lan peyi a ki gen konpetans sa yo epi eksperyans pou monte bon politik kiltirèl pou sektè sa ka bay tout randman l pou tout peyi. Nou pa dakò pou Leta ak kèk zotobre nan peyi Pòtoprens kontinye mete yo sou kote pou yo nonmen minis kilti nan mitan ti zanmi yo ak ti sousou yo ka manipile san respè pou travayè, operatè, teknisyen, medyatè kiltirèl elatriye.

Nou pa dakò pou Ministè Lakilti tounen yon senp zouti, yon bastengal pou fè pwopagann pyès Gouvènman. Nou pa dakò pou Leta kontinye konsidere atis ak travayè lakilti yo pou pa-anyen, san ekzistans legal, san okenn posiblite pou mete grenn brik pa yo nan konstriksyon chimen ki ap pi bon pou sosyete a. Nou rete kwè lakilti se yon zouti pou devlopman sosyete a. Lakilti pa yon jwèt, ni byen prive kèk matadòsipèb, ni yon ti ponyen moun ki ka rache-koupe san respè pou pyès konpetans. Pou rezon sila yo nou menm Atis, jounalis, kreyatè ak tout lòt modèl travayè nan sektè kiltirèl la mande:

1- Pou separe Ministè Lakilti ak Ministè kominikasyon.

2- Pou Leta ayisyen resi rive kreye yon kad legal pou Ministè Lakilti ak yon politik lakilti byen defini sou omwen 20 lane ki ap vini la yo.

3- Pou Ministè Lakilti tanmen yon gwo resansman sektè kiltirèl la. Pou konnen kilès ki kisa? Pou konnen kisa nou genyen nan djakout nou kòm patrimwàn.

4- Nou vle yon minis ki konn kisa djòb sila vle di. Pa nenpòt endividi ki pa bezwen konn A nan fèy malanga ni sou lakilti, ni sou jan pou fè yon gwo woumble ak konpetans lakilti yo. Pa nenpòt krebete patwon vle rekonpanse pou kapasite li pou li ranpe.

5- Pou Leta Ayisyen bay Ministè Lakilti yon bidjè tout bon pou aplike politik kiltirèl ministè a tabli nan tèt kole ak nou menm Atis, kreyatè, operatè kiltirèl ak tout lòt modèl travayè nan sektè kiltirèl la.

Ou menm atis, jounalis, kreyatè, tout modèl travayè nan sektè kiltirèl la ak konsomatè lakilti tout plim tout plimay - Sa vle di nou tout- si nou dakò ak demach sila pa manke poze siyati w anba petisyon sa pou nou di aklè nou bouke ap lakilti myanm-myanm kaka chat. Siyen petisyon sila paske lakilti se sèl sa ki rete pou nou kenbe eskanp figi nou douvan lòt peyi sou latè. Nou di non non non! Otan! Sa fini! Nanpwen tèt kana k ap monte tab ankò. Nanpwen chat k ap achte nan makout ankò.