Walczymy o opłaty za "czyste nośniki" zgodne z UE! Nie wierz lobbystom - pomóż artystom!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 
Środowiska artystyczne z ogromną nadzieją obserwują aktualne działania Pana Premiera i Pana Ministra zmierzające do poszerzenia listy „czystych nośników” o smartfony, tablety, komputery
i telewizory „Smart”. To od dawna oczekiwana i niezwykle ważna dla nas inicjatywa zwłaszcza w obliczu zapaści ekonomicznej branż artystycznych spowodowanej epidemią.
 
Jednocześnie z dużym niepokojem obserwujemy wzmożone działania lobbystów reprezentujących interesy gigantów technologicznych, którzy dysponując ogromnymi budżetami walczą agresywnie w Internecie i innych mediach przeciwko Waszym planom.
 
ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz związane z nimi organizacje takie jak „StopACTA2”, „Nie płacę za pałace” czy Polska Partia Piratów szkalują dobre imię artystów i reprezentujących ich Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Organizacje te mają znikomą liczbę członków i minimalne poparcie społeczne, jednak mają środki
i metody działania, które zapewniają im odpowiednią widoczność
i siłę oddziaływania. Wmawiają Polakom nieprawdziwe informacje, nazywając opłatę reprograficzną podatkiem, sugerując, że opłata ta jest pomysłem polskich Organizacji Zbiorowego Zarządzania, a nie regulacją prawną UE. Lobbyści twierdzą też, że opłata reprograficzna to rekompensata za piractwo, a nie za legalne kopiowanie w ramach „dozwolonego użytku”. Straszą wzrostem cen urządzeń, mimo że doskonale wiedzą, że w innych krajach europejskich opłata reprograficzna jest oczywistym składnikiem ceny urządzeń, a ceny są tam często niższe niż w Polsce.
Swoimi twierdzeniami lobbyści wzbudzają w społeczeństwie wrogość do artystów i ich przedstawicieli. Niestety większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że to wszystko kłamstwa lub półprawdy i że w 23 krajach europejskich producenci tacy jak Samsung, LG, Sony, etc. płacą tą należność od dawna. W Polsce tego typu firmy stale unikają opłat. Z pomocą wspomnianych wyżej przedstawicieli i ich narracji utrzymują ten stan od lat. W ten sposób zubożyli już kulturę polską o około 2 miliardy złotych.
 
ZIPSEE „Cyfrowa Polska” dysponuje środkami finansowymi, które pozwalają na szeroko zakrojoną i skuteczną indoktrynację nie tylko przeciętnych użytkowników współczesnych urządzeń mobilnych, ale także różnej maści wojowników atakujących prawa artystów. Michał Kanownik, Prezes ZIPSEE najbardziej aktywny z lobbystów, od lat skutecznie rozgrywa kolejne rządy pracując z nimi bezpośrednio i dbając, aby lista czystych nośników nie została nigdy poszerzona. Z tego powodu kultura Polska traci aktualnie
ok. 300 mln złotych rocznie, a pieniądze te trafiają co Korei, Chin, Japonii zamiast do kieszeni polskich artystów.
 
Niestety branże artystyczne są jednymi z najbardziej poszkodowanych przez epidemię. Wydarzenia kulturalne zostaną „odmrożone” dopiero w ostatnim IV etapie planu rządowego.
Na dodatek specjaliści branżowi sugerują, że duże wydarzenia kulturalne i pełna aktywność koncertowa powróci najwcześniej na jesieni 2021. To oznacza wielomiesięczną biedę dla dziesiątek tysięcy artystów polskich. Aktualnie potrzebne są zdecydowane działania, które pozwolą na ratowanie ich wszystkimi możliwymi sposobami.
 
Postulujemy jak najszybsze przerwanie procederu wyprowadzania za granicę pieniędzy należnych polskim artystom.
Apelujemy o:
●      niezwłoczne wydanie rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poszerzającego listę „czystych nośników” o komputery, smartfony, laptopy i telewizory „Smart”,
●      nieuleganie nieuczciwym działaniom lobbingowym wstrzymującym aktualizację listy „czystych nośników”,
●      neutralizowanie kłamliwych opinii szerzonych przez wymienionych wyżej lobbystów,
●      obronę polskich artystów i kultury polskiej przed skutkami epidemii.
 
 
                                                           Z poważaniem,

                                                                    Zarząd ZZM RP w składzie:
                                                                          Wojciech Konikiewicz 
                                                                          Krystyna Prońko 
                                                                          Ryszard Wojciul 
                                                                          Piotr Remiszewski 
                                                                          Mieczysław Jurecki 
                                                                          Bogdan Gajkowski 
                                                                          Maciej Zieliński