Eliminar del diario de Sesiones del Congreso el "Vixca els Paisos Catalans" de G. Rufián

Eliminar del diario de Sesiones del Congreso el "Vixca els Paisos Catalans" de G. Rufián

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 !
Quand elle atteindra 1 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !
J. Hurtado a lancé cette pétition adressée à Presidenta Congreso Diputados; et à

L'Estatut d'Autonomia valencià de 1982 constituix la voluntat del poble valencià, én la seua identitat propia i diferenciada, d'arribar a l'autonomia administrativa i politica, én institucion propies, herederes de l'historic Regne de Valéncia, la nostra llengua valenciana i la Real Senyera valencian, com ho evidenciat els valencians que ixquerem al carrer en diferents moments historics per a reclamar el dret a l'Estatut d'Autonomia, en manifestacions multitudinaries des de 1977

L'autonomia valenciana està contituida per les provincies d'Alacant, Castello i Valencia, i tots els municipis que les integren. Ademes, la Constitucio Española reconeix a tota nacionalitat historica la seua capacitat d'autogovern.

El sentiment majoritari i unanim dels valencians es el de ser i sentir-se valencians, rebujant l'idea de formar part d'uns imaginaris Paisos Catalans, en els que no unicament s'anula la personalitat valenciana, sino tambe la nostra terra es convertiria en un apendix de l'area d'influencia de l'area metropolitana de Barcelona i la burguesia catalana. Ademes, el concepte Paisos Catalans, ademes de ser antiestatutari, es anticonstitucional, i no te recolzament popular en terres valencianes, simplement constituix un sintoma dels anhels imperialistes d'una part de la societat catalana, que creiem ya havia abandonat esta idea absurda i nefasta d'anexionar l'historic Regne de Valencia.

Per lo tant, reclamem i exigim a la Presidenta del Congrés dels Diputats d'Espanya, als grups parlamentaris, i especialment als diputats valencians en la Camara Baixa, que s'elimine tota referencia als Paisos Catalans del Diari de Seccions del día 4 de Giner de 2020,  del discurs del diputat Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana de Catalunya.

========

El Estatuto de Autonomía valenciano de 1982 constituye la voluntad del pueblo valenciano, con su identidad propia y diferenciada de llegar a la autonomía administrativa y política, con sus instuticiones propias, herederas del histórico Reino de Valencia, nuestra lengua valenciana y a la Real Senyera valenciana, como lo han evidenciado los valencianos en diferentes momentos históricos para reclamar el Derecho al Estatuto de Autonomía, con manifestaciones multitudinarias desde 1977.

La autonomía valenciana está constituida por las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, y todos los municipios que las integran.

Exigimos y reclamamos a la Presidenta del Congreso de los Diputados de España, y a los grupos parlamentarios, especialmente a los diputados valencianos en la Cámara Baja, para que se elimine toda referencia a los Paisos Catalans del Diario de Sesiones del 4 de Enero de 2020, del discurso del diputado Gabriel Rufián d'Esquerra Repúblicana de Catalunya

0 a signé. Prochain objectif : 1 000 !
Quand elle atteindra 1 000 signatures, cette pétition aura plus de chance d'être inscrite comme pétition recommandée !