Stop Killings as Against Humanity Rights

Stop Killings as Against Humanity Rights

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ruby Manzano started this petition to President

1. Para malaman natin ang ibat ibang karapatan 

2. Para walang magaganap na patayan dito sa ating  bansa

3. Para mabawasan ang mga biktima

 

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!