Petition Closed

Itigil ang paninigarilyo sa pang publikong lugar

This petition had 102 supporters


Sa panahon ngayon mas importante na sa kanila ang sigarilyo, lalaki man o babae ay naninigarilyo na at oati na rin ang mga menor de edad ay natututo na dahil sa nakikita nilang naninigarlyo sa pampublikong lugar.

Hindi na nila naisip ang kalusugan nila at kalusugan ng iba dahil ang kanilang iniisip ay ang sarili lang nilangkaligayahan. Dapat ito'y pagtuunan ng pansin ng ating pangulo upong mahinto ang paninigariluo sa pang publikong lugar upang hidni na maimpkuwensyahan ang susunod panghenerasyon para sa ikagaganda ng kalusugan ng bawat isa.

siguro nga masarap, ngunit ito'y masama lalo na sa ating kalusugan dapat ng itigil para sa malusog nating kalusugan. kung ang paninigarilyomanay nakasanayan, ito ay pwede pang iwasan para sa sarili at para sa lahat.Today: reynalyn is counting on you

reynalyn Abrajano needs your help with “President Rodrigo "roa" Duterte: Itigil ang paninigarilyo sa pang publikong lugar”. Join reynalyn and 101 supporters today.