Petition Closed

Ang pagpapababa ng edad ng pagtratrabaho ng kabataan

This petition had 102 supporters


Ang Pagtartrabaho ang isa sa mga pinakakailangan ng isang Indibidwal.Ang kabtaan ang isa sa may mga pinakanangangailangan nito at tungo din dito sila ay nagiging kagamit gamit sa kanilang komunidad o kayay sa kanilang mundong ginagalawan.Tungo dito marami ang kabataang hindi makapagtrabaho dahil sa edad ng standard ng gobyerno pagdating sa pagtratrabaho.Sila ay lubos na nangangailangang pnasin sa kanilang sarili upang tugunan ang kanilang pangangailangan sa pinansyal uang tugunan ang kanilang pangangailangan.Today: Christian is counting on you

Christian santos needs your help with “President Rodrigo Roa Duterte: Ang pagpapababa ng edad ng pagtratrabaho ng kabataan”. Join Christian and 101 supporters today.