Petition Closed

The Restoration of the Hagia Sophia as a Mosque.

This petition had 17 supporters


With the blessings of the almighty Allah SWT, he has granted his beloved servant Recep Tayyip Erdoğan in achieving victory in the recent Turkish Constitutional Referendum. We as devout Muslims request the Government of Turkey under the great leadership of President Recep Tayyip Erdoğan to restore the great Mosque, the Hagia Sophia as a functioning Mosque again. It was conquered by the predecessors of Modern Turkey during the time of the Great Ottoman Empire. Hundreds of thousands were martyred in an attempt to capture the city from the Byzantines in order to claim their Church as our own. Sultan Mehmet II valiantly fought against the Byzantine heretics and converted the Orthodox Church into a Mosque. In order for us to honor the efforts of the great Sultan, we must restore it back as a Mosque as it was for hundreds of years. It will signal the victory and dominance of Allah SWT in this world.

Yüce Allah CC bereket ile o son Türkiye Anayasa değişikliği referandumu zafer ulaşmada sevgili kulu Recep Tayyip Erdoğan verdi. Biz dindar Müslümanlar olarak Ulu Cami, Ayasofya'nın yeniden işleyen cami olarak geri yüklemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan büyük liderliğinde Türkiye'de hükümet isteği. Büyük Osmanlı zamanında Modern Türkiye öncel tarafından fethedildi. Yüz binlerce şehir Bizans kiliseleri kendi olarak iddia yakalanması için bir girişim şehit edildi. Sultan Mehmet II cesur bir şekilde Bizans sapkınlar karşı savaştı ve Ortodoks Kilisesi camiye dönüştürülmüştür. Yüzlerce yıldır olduğu gibi sırayla bizi büyük Sultan çabaları onurlandırmak, biz bu bir cami olarak geri yüklemelisiniz. Zafer ve Allah CC bu dünya hakimiyeti sinyal olacaktır.Today: Fayyad is counting on you

Fayyad Hazzan needs your help with “President Recep Tayyip Erdoğan: The Restoration of the Hagia Sophia as a Mosque.”. Join Fayyad and 16 supporters today.