Suomen lopetettava Israelin vastaisten päätöslauselmien tukeminen YK:ssa

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
UN Watch started this petition to Presidentti

Arvoisa Tasavallan Presidentti,
 
Pyydän Teitä lopettamaan Suomen tuen YK:n epäsuhtaisille ja yksipuolisille päätöslauselmaehdotuksille, jotka kohdistuvat valikoidusti ja syrjivästi ainoastaan Israeliin.

Vuosittain YK:n yleiskokous, ihmisoikeusneuvosto, naisten asemaa käsittelevä komissio, maailman terveysjärjestö sekä UNESCO, syrjivät suhteettomasti Israelia yksipuolisilla päätöksillään, samalla laiminlyöden miljoonien ihmisoikeusrikkomusten uhrien ahdingon maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2018 yleiskokouksessa Israelia vastaan esitettiin 21 tuomitsevaa päätöslauselmaa, kun Iraniin, Syyriaan, Pohjois-Koreaan, Krimille, Myanmariin ja Yhdysvaltoihin kohdistui kuhunkin vain yksi tuomitseva päätöslauselma.
Samaan aikaan yhtäkään tuomitsevaa päätöslauselmaa ei esitetty tai hyväksytty liittyen Kiinan, Venezuelan, Saudi-Arabian, Valko-Venäjän, Kuuban, Turkin, Pakistanin, Vietnamin, Algerian, tai muiden 175 maan ihmisoikeusrikkomuksiin.

Samoin YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustamisestaan vuodesta 2006 lähtien hyväksynyt enemmän päätöslauselmia Israelia vastaan kuin yhteensä Irania, Syyriaa tai Pohjois-Koreaa vastaan; kutsunut kokoon kiireellisiä istuntoja tai käynnistänyt tutkimuksia useammin Israelin asioissa kuin minkään muun valtion osalta; ja jatkaen yksipuolisesti Israelin tuomitsemista jokaisen kokouksen esityslistalla pysyvästi olevan kohdan mukaisesti.

Kuten UN Watch -tietokannasta näkyy, Suomi on vuosittain äänestänyt yleiskokouksessa Israelin vastaisten päätöslauselmien puolesta noin 80 prosentissa tapauksista.

Jokaisen maan hallitusta tulee pitää vastuullisena maansa ihmisoikeustilanteesta. Kuitenkin se, että YK:n ihmisoikeusagendan fokus kohdistuu suhteettomasti Israeliin, kun se samanaikaisesti jättää huomiotta laajat ja systemaattiset ihmisoikeusrikkomukset muualla maailmassa, muodostaa politisoituneen, valikoivan, puolueellisen ja subjektiivisen toimintakulttuurin.

Samalla kun YK kohdentaa niukkoja resurssejaan yksipuolisten ja politisoitujen raporttien tuottamiseen Israelin valtiota vastaan, se jättää uhrit huomioimatta muun muassa Kiinassa, Pakistanissa ja Zimbabwessa.

Äänestämällä Israelin vastaisten päätöslauselmien puolesta, Suomi rikkoo myös YK:n peruskirjaan sisältyvää tasavertaisuusperiaatetta sekä yleismaailmallisuuden, puolueettomuuden, objektiivisuuden ja valikoimattomuuden arvoja, jotka on määritelty ihmisoikeusneuvoston perustamisdokumentissa, YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 60/251.

Pyydän Suomea sitoutumaan YK:n perustamisperiaatteisiin ja lopettamaan kaiken tuen YK:n pakkomielteiselle Israelin, maailman ainoan juutalaisvaltion syyllistämiselle. YK:n on korkea aika lopettaa kiihkoilu ja ennakkoluulot, ja edistää kaikkien ihmisoikeuksia tasapuolisesti.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!