Victory

Restrict The Public From Using Cigarettes

This petition made change with 98 supporters!


Ang paninigarilyo ay mahirap iwasan lalo na kung ikaw ay nalulong sa pag gamit nito. Isang upos ng sigarilyo ay maaaring kumitil sa buhay ng isang tao. Maraming kemikal na tinataglay ang sigarilyo na maaaring makaapekto sa kalusugan ng tao.

Ayon sa Department of Health (DOH) maraming sakit ang nakukuha dahil sa paninigarilyo tulad ng hypertension, heart attack, stroke, cancer at lung disease.

Ayon sa World Health Organization (WHO) limang milyong tao ang namamatay taon taon dahil sa paninigarilyo at maaari umano itong umabot sa walong milyon sa 2030.

Buksan nating ang ating isipan sa maaaring maging epekto nito saatin. Isang hitit mo, maaaring katapusan na ito ng buhay mo. Hangga't maaga pa, ito'y itigil mo na. Stop Using Cigarette! Today: Celine is counting on you

Celine Rillon needs your help with “President Duterte: Restrict The Public From Using Cigarettes”. Join Celine and 97 supporters today.