Prou identificacions i multes per la gent que posa llaços grocs!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


S'estan identificant i posant multes a gent pacífica que penja llaços grocs, el exemple la nit del dia 4 de desembre, que es van identificar 20 persones per part de policies locals i mossos d'esquadra per penjar llaços grocs.

Volem impulsar una denúncia a aquesta retallada de la llibertat de expressió, i instar al Govern i el Parlament a que es faci una llei on es digui que no es pot multar a la gent que esta penjant llaços grocs pacíficament.

Per això nesecitem 50.000 firmes, volem portar la petició al Parlament de Catalunya. Prou multes i identificacions a gent pacífica! 

�Firma! 

@omplimgroc �️✊

 

 

 Hoy: Omplim cuenta con tu ayuda

Omplim Groc necesita tu ayuda con esta petición «President de la Generalitat de Catalunya: Prou multes per posar llaços grocs!». Únete a Omplim y 1.632 personas que ya han firmado.