Llibertat d'educació. Triar col·legi es un dret bàsic.

Llibertat d'educació. Triar col·legi es un dret bàsic.

Creada
3 de febrero de 2020
Firmas: 61Próximo objetivo: 100
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Pablo T

El Departament d'Educació està impulsant la redacció i publicació d’uns decrets que pretenen canviar el panorama de l’educació a Catalunya. Han presentat a informació pública el Projecte de Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’Admissió.

És un projecte que no ha estat aprovat i per calendari no afectaria al procés de matriculació actual. Tot i això, si l'actual redactat del projecte no es modifica en un futur afectaria a totes les escoles concertades de Catalunya. Hi ha diversos punts controvertits que suposen una vulneració de drets i de la llibertat educativa de les famílies i del dret de mares i pares a triar l’educació que els ha de donar als seus fills, en condicions d’igualtat i llibertat. Bàsicament pretèn ser l’Administració qui determini quantes places pot ofertar cada col.legi. Buidant de contigut el dret dels pares d’educar els seus fills.

Com a conseqüència, ha generat una reacció contundent de totes les Patronals i Federacions d'AMPA de l'escola concertada.

-----------------------------------

El Departament d’Educació está impulsando la redacción y publicación de unos decretos que pretenden cambiar el panorama de la educación en Cataluña. Se ha presentado la información pública el Projecte de Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’Admissió.

Es un proyecto que no ha sido aprobado y por calendario no afectaría al proceso de matriculación actual. A pesar de ello, si el texto actual del proyecto no se modifica, afectaría en un futuro a todos los colegios concertados de Cataluña. Hay diversos puntos controvertidos que suponen una vulneración de derechos y de la libertad educativa de las familias, y del derecho de madres y padres a escoger la educación para sus hijos, en condiciones de igualdad y libertad. Básicamente pretende que sea la Administración quien fije el número de plazas a ofertar de cada colegio. Vaciando de contenido el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Como consecuencia, ha generado una reacción contundente de todas las Patronales y Federaciones de AMPA de la escuela concertada.

Apoyar ahora
Firmas: 61Próximo objetivo: 100
Apoyar ahora