Demanem a la Generalitat que mantingui les 15 línies de P3 pel curs 2018-2019 en Cambrils

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


El text del manifest del Consell Escolar Municipal de Cambrils és el següent:

Davant de la intenció manifestada des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en relació a l'oferta educativa de primària per al curs 2018-2019, el Consell Escolar Municipal de Cambrils, com a representant de la Comunitat Educativa del municipi, manifesta:

"L’oferta educativa anunciada per la Generalitat consolida el tancament de dues línies al municipi, mantenint només 13 línies de P3 per a l'ingrés al Segon Cicle d'Educació infantil per segon curs consecutiu”. 

Tal i com ja va succeir el curs anterior, l'única justificació per part del Departament d'Ensenyament és de caràcter demogràfic, sense tenir en compte criteris de qualitat pedagògica.

Cal esmentar que el cens de naixements de Cambrils s'estabilitza al voltant dels 350 infants, fet que permet establir polítiques educatives a mig-llarg termini, que garanteixin el dret a l'educació de qualitat. Així mateix, cal afegir que Cambrils disposa d'un cens amb molta mobilitat que suposa una matrícula viva substancial.

El fet d'ofertar 13 línies de P3 resta supeditat al manteniment d'una ràtio de 25 alumnes. Aquesta ràtio dificulta la tasca a l'aula del personal docent i minva l'atenció a la diversitat i la tasca d'inclusió de tot l'alumnat.

L'assoliment d'aquests objectius es facilitaria amb una baixada de la ràtio a 20 alumnes, amb el manteniment de les línies ofertades al curs 2016-2017. D'aquesta forma s'assoliria:

  • Una disminució de la massificació actual
  • L'augment de ràtio de plantilla docent per alumne
  • La correcta implementació del decret d'escola inclusiva (per poder donar resposta a totes les necessitats educatives, donar una atenció individualitzada a tot l'alumnat per poder atendre a la diversitat d'aquest).
  • Disminució de la segregació de determinats col·lectius d'alumnat

Per totes aquestes raons sol·licitem:

Que s'ofertin 15 línies per a l'ingrés al segons cicle d'Educació Infantil al municipi de Cambrils el curs 2018/2019 i que es fixi la ràtio d'alumnes en 20, per tal d'adequar les aules al moment estructural en el que ens trobem.”Hoy: Raül cuenta con tu ayuda

Raül Quintana Jabalera necesita tu ayuda con esta petición «President de la Generalitat de Catalunya: Demanem a la Generalitat que mantingui les 15 línies de P3 pel curs 2018-2019 en Cambrils». Únete a Raül y 385 personas que ya han firmado.